Thứ sáu, 23/10/2020 | 13:59

Đà Nẵng: Tập huấn theo Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/2/2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Ngày 21/10/2020 Trung tâm Công tác xã hội thành phố thuộc Sở LĐTB&XH đã tổ chức lớp Tập huấn theo Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/2/2020 của Bộ LĐTB&XH, Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Trong đó Hội NNCĐDC/dioxin thành phố đã có 10 cán bộ, nhân viên của Hội và các cơ sở Trung tâm trực thuộc tham gia lớp tập huấn.

Tại buổi tập huấn các học viên đã được nghe báo cáo viên của Sở LĐTB&XH thành phố và Trung tâm Công tác xã hội hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý trường hợp đối tượng yếu thế, Hướng dẫn thực hiện quản lý trường hợp theo Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH về mục đích, nguyên tắc, đối tượng quản lý, qui trình quản lý trường hợp và một số nội dung cơ bản khác, lớp tập huấn cũng dành thời gian trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, nuôi dạy trẻ NNCĐDC, trẻ khuyết tật, các mô hình nhóm trẻ “Sống tự lập”, “Trẻ tự kỷ” tại các Trung tâm của Đà Nẵng.

Quang cảnh lớp tập huấn

Đây là lớp tập huấn theo chương trình hoạt động hằng năm về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, công tác quản lý, nghiệp vụ nâng cao năng lực, dạy nghề, kỹ năng sống, nhằm đáp ứng được nhu cầu cho các Trung tâm hoạt động xã hội về chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ là NNCĐDC và trẻ khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng./.

Trà Thanh Lành - PCT VaVa Đà Nẵng