Thứ tư, 04/09/2019 | 15:41

Đảng ủy phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày 30 tháng 7 năm 2019 Ban thường vụ Đảng ủy phường Tân Quang ra văn bản số 156-CV/ĐU chỉ đạo MTTQ các tổ chức chính trị xã hội các Chi bộ trực thuộc, Ủy ban nhân dân và Hội NNCĐDC phường tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban bí thư Trung ương Đảng chuẩn bị cho kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị vào năm 2020.

Đ/c Trần Khắc Ngọc Bí thư Đảng ủy quán triệt Chỉ thị số 43 tại lễ kỷ niệm 10/8

- Thường trực Đảng ủy giao trách nhiệm cho các tổ chức chính trị xã hội, các Chi bộ trực thuộc tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 43 đến các hội viên, đoàn viên, đảng viên và nhân dân hiểu rõ thảm họa da cam đối với con người và môi trường sinh thái, các chủ chương chính sách của Đảng, khắc phục hậu quả chất độc hóa học đến năm 2020. Và nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của địa phương, giúp đỡ các nạn nhân vượt qua khó khăn về đời sống, chiến thắng bệnh tật hòa nhập cộng đồng.

- Ủy ban nhân dân phường tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động số 57/KH/UBND ngày 19/9/2012 của UBND thành phố Tuyên Quang và kế hoạch số 52/KH/UBND ngày 10/5/2018 của UBND phường Tân Quang về khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn phường. Tổ chức phát động đợt khuyên góp ủng hộ quỹ vì NNCĐDC để tăng cường nguồn lực, giúp đỡ các nạn nhân chữa trị bệnh tật, sửa chữa nhà cửa, trợ cấp khó khăn, phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống của các nạn nhân bằng mức sống trung bình của dân cư trong phường trở lên.

Giao cho Hội NNCĐDC phường tiến hành rà soát lại đối tượng hoạt động kháng chiến trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên chiến trường B, C, K bị Mỹ phun dải chất độc hóa học, số đã được hưởng chế độ, số chưa được hưởng, kể cả con, cháu họ, tư vấn cho họ đi giám định sức khỏe nếu đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT ngày 30/6/2016 của Bộ y tế, Bộ lao động thương binh và xã hội.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương trước ngày 10/8, Đài phát thanh truyền hình thành phố làm phóng sự về tấm gương nạn nhân nghèo vượt khó đối với nạn nhân Nguyễn Thành Tuyên với mô hình kinh tế, vườn rừng giá trị hàng tỷ đồng và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc đời sống nạn nhân gặp khó khăn của Hội phường, nhân kỷ niệm 58 năm ngày thảm họa da cam và ngày vì NNCĐDC việt Nam.

Hoàng Trung Toàn

Chủ tịch Hội phường Tân Quang