Thứ hai, 20/09/2021 | 14:09

Điện Biên: Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam Việt Nam

Đại dịch Covid-19 lan rộng trong cả nước việc tổ chức mít tinh trọng thể ở cấp tỉnh không được phép, mặc dù hơn 2 tháng trên địa bàn tỉnh Điện Biên không xảy ra đại dịch. Ban Thường vụ Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã thực hiện theo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh số 1800 ngày 15 tháng 6 năm 2021, đảm bảo quy định phòng chống dịch Covit-19. Tổ chức kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam chuyển xuống dưới cơ sở của 14 Chi hội trong toàn tỉnh và triển khai công tác tuyên truyền trong toàn tỉnh.

Các Chi hội tổ chức tọa đàm, các đồng chí lãnh đạo địa phương dự, chia sẻ và động viên nạn nhân. Nội dung tọa đàm:

Trong chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ đã phun rải chất độc hóa học suốt 10 năm (1961-1971), với 19.905 phi vụ, 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó 61% là chất da cam, chứa 366 kg đi ô xin, giải xuống 25.585, thôn bản (chiếm ¼ diện tích miền Nam Việt Nam), 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc hóa học, hơn 3 triệu người là nạn nhân gây bao thảm cảnh và hệ lụy khổ đau xuyên thế hệ trong gia đình nạn nhân.

Khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Đảng nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo qua nhiều văn bản, đặc biệt là Chỉ thị 43- CT/TW ngày 14 tháng 05 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam qua 17 năm, những kết quả đạt được những việc làm của Trung ương Hội với nạn nhân cả nước, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, Trung ương, chính quyền địa phương và nhân dân với Hội đã khẳng định được vị thế uy tín của Hội ngày càng được nâng cao.

Tóm tắt sự phấn đấu và trưởng thành của tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Điện Biên qua 7 năm hoạt động đã nâng cao được vị trí của Hội, đượcTỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên được sự ủng hộ giúp đỡ của các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh, hoàn thành nhiệm vụ được tỉnh giao. Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh tiếp tục vận động nguồn lực chăm sóc nạn nhân nhiều hơn nữa trong tình hình mới./.

Đoàn Văn Mão

Tỉnh Điện Biên

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển là một nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thường xuyên

Thăm và làm việc tại huyện biên giới Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các định hướng phát triển lớn của địa phương trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh, cần quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, xác định nhiệm vụ xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, thường xuyên, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.