Thứ sáu, 03/07/2020 | 09:33

Đông Hưng (Thái Bình), sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)

Ngày 25/6, Huyện ủy, UBND, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Đông Hưng (Thái Bình) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI). Hội nghị đã đánh giá những thành tựu đạt được chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW trên địa bàn huyện Đông Hưng!

Trung tướng, PGS, TS Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TƯ của huyện Đông Hưng

Nỗ lực của Đảng bộ, nhân dân Đông Hưng

Đông Hưng (Thái Bình) là một huyện đồng bằng Bắc Bộ, trong hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ, Đông Hưng đã có hơn 80 nghìn người con nhập ngũ. Kết thúc hai cuộc chiến tranh, Đông Hưng có 120 lão thành cách mạng; 15 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 780 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 14 xã được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hơn 14 nghìn người có công và thân nhân người có công hưởng trợ cấp ưu đãi người có công; có 7.325 liệt sỹ, 4.980 thương binh, 1.215 người bị địch bắt tù đày, hơn 4.000 người nghi nhiễm, phơi nhiễm CĐHH do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, trong đó 2.930 người đang hưởng trợ cấp người kháng chiến bị nhiễm CĐHH. Hoàn cảnh những gia đình có NNCĐDC trên địa bàn Đông Hưng hầu hết đều túng quẫn, kiệt quệ, vô vọng cả về kinh tế và tinh thần. Ví dụ: gia đình ông Phạm Bá Hường, thôn Đông Các, xã Đông Các có con Phạm Thị Doan tâm thần phân liệt, la hét suốt ngày đêm; gia đình ông Bùi Quang Giang, thôn Hưng Đạo Tây, xã Đông Quang có con trai Bùi Quang Khiêm hơn 30 tuổi phải nuôi nhốt trong cũi; ông Lê Hồng Sơn, xã Đông Á có con gái Lê Thị Tâm hơn 30 tuổi nhưng trí tuệ như đứa trẻ lên 3, cháu nội cũng thiểu năng trí tuệ nặng; Vợ chồng ông Bùi Văn Ơn và bà Bùi Thị Mậu, thôn Hưng Đạo Tây xã Đông Quang sinh 4 người con, 1 cháu bị u não đã chết, 1 cháu câm điếc, hở hàm ếch, 2 cháu tâm thần phân liệt, cuộc sống của gia đình càng túng quẫn khi ông Bùi Văn Ơn, trụ cột về tài chính đã mất...bản thân, con, cháu bệnh tật, thu nhập không ổn định, hàng xóm nghi kỵ, đã lý giải vì sao họ nghèo khó! Ông Hường, ông Giang, ông Sơn... là những người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tương lai gia đình họ sẽ đi đến đâu? Câu hỏi này đã day dứt những người có tâm có đức nhiều năm trước đây.

Thấu hiểu thực trạng của NNCĐDC, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình đã có những quyết sách. Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) có kết luận 292-TB/TW ngày 18/12/2009 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình đã có Chỉ thị số 15-CT/TU, chỉ đạo các ngành liên quan tập trung giải quyết chế độ chính sách cho người tham gia kháng chiến bị nhiễm CĐHH. Nhất là sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 “v tăng cường s lãnh đạo ca Đảng đối vi công tác gii quyết hu qu cht độc hóa hc do M s dng trong chiến tranh Vit Nam, ngày 10/7/2015, Tỉnh ủy Thái Bình đã có Chỉ thị số 1700-CT/TU về việc “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XI). Ngày 8/9/2015 Huyện ủy Đông Hưng có Công văn số 31-CV/HU về “lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư TW Đảng khóa XI” chỉ đạo toàn hệ thống chính trị trong huyện triển khai thực hiện. Văn bản của Huyện ủy Đông Hưng thể hiện sự đổi mới trong nhận thức về công tác giải quyết hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, khẳng định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị trên địa bàn, tạo cơ hội để NNCĐDC vươn lên ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, xóa bỏ hoài nghi, kỳ thị của xã hội đối với nạn nhân và người thân của họ.

Nhận thức được thời cơ mới, BCH Hội huyện Đông Hưng kiên quyết kiện toàn tổ chức, đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều chủ trương, kế hoạch hành động mang lợi ích cho NNCĐDC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị chung tay giúp đỡ nạn nhân, từng bước xã hội hóa nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC. Với sự nỗ lực của Hội, sự ủng hộ tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, NNCĐDC trên địa bàn huyện được chăm sóc tốt hơn, đời sống gia đình họ có nhiều khởi sắc.

Những thành quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW

Trên phạm vi toàn quốc, Chỉ thị 43-CT/TW đã làm thay đổi nhận thức của hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội về thảm họa da cam do quân đội Mỹ gây ra ở Việt Nam, chỉ đạo các cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ (chỉ đạo nội dung, cấp kinh phí...), tạo điều kiện cho Hội NNCĐDC/dioxin hoạt động, Chính phủ bổ sung, sửa đổi nhiều chính sách mang lại lợi ích cho những người kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH. Trên địa bàn huyện Đông Hưng, hiệu ứng này càng thể hiện rõ hơn. Hội NNCĐDC/dioxin huyện Đông Hưng hiện nay có 3.012 hội viên, sinh hoạt trong 38 Hội cơ sở, 197 chi Hội ở 7 cụm hành chính. UBND cấp kinh phí ổn định cho Hội hoạt động. Thực hiện chỉ đạo theo văn bản Số 31-CV/HU của Huyện ủy, hệ thống tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin trên địa bàn Đông Hưng được kiện toàn thường xuyên, hình thức hoạt động được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Thường trực huyện Hội thực hiện triển khai công tác hàng tháng theo cụm. Thành phần dự họp ngoài lãnh đạo Hội các xã, còn có các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chủ tịch MTTQ. Qua hội nghị cụm, lãnh đạo xã trực tiếp nắm bắt được tình hình hoạt động của Hội xã mình và xã bạn, kịp thời có ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho Hội hoạt động hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của xã, góp phần tạo sự ổn định trên địa bàn. Lãnh đạo Hội, có điều kiện trực tiếp đề xuất nội dung hoạt động, biện pháp thực hiện. Với phương trâm “hướng về cơ sở, hướng tới nạn nhân”, hệ thống tổ chức Hội phát triển vững mạnh ở 38/38 xã, thị trấn, tập hợp 3.012 hội viên. Được sựn chỉ đạo của Huyện ủy, sự ủng hộ của UBND huyện, Hội đã tổ chức ký kết với 14 cơ quan, đoàn thể chính trị xã hội, doanh nghiệp chung tay “Vì Nạn nhân nạn nhân chất độc da cam”, hình thành trong cộng đồng ý thức tham gia khắc phục “thảm họa da cam”. Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động, Hội Chữ thập đỏ, Ban Dân vận, Ban Quân sự, Công an, Phòng giáo dục & Đào tạo, Bệnh viện đa khoa, Hội Doanh nghiệp, Phòng LĐTBXH, Hội Liên hiệp thanh niên của huyện luôn đi đầu, ủng hộ hoạt động của Hội.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tri ân với những người có công với đất nước” những năm qua có sự thay đổi về chất, lòng nhân ái được khơi dậy. Mọi tầng lớp nhân dân nhiệt tình tham gia các hoạt động ủng hộ vật chất, tinh thần, tạo mọi cơ hội cho NNCĐDC vươn lên hòa nhập cộng đồng. Kết quả trong 5 năm qua, Hội trong toàn huyện đã tiếp nhận từ cộnng đồng hơn 7 tỷ 792 nghìn đồng; 37 xe lăn, 6 xe lắc (giá trị 129 triệu đồng). NNCĐDC trên địa bàn đã được trao tặng 5.534 xuất quà (trị giá 1 tỷ 845 triệu đồng), 5 gia đình nạn nhân được hỗ trợ xây nhà mới, 97 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà (tổng chi phí 4 tỷ 137 triệu đồng). Đặc biệt, hằng năm, vào dịp tết Nguyên đán, 10/8 ngày “Thảm họa da cam Việt Nam”, UBMTTQ, Công an, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân, Bệnh viện đa khoa, Hội Phụ nữ, Hội Doanh nghiệp, Liên đoàn lao động… đều tặng quà NNCĐDC.

Đồng chí Bùi Bá Vương, UVTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hưng (người đứng thứ 3 từ phải sang) trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 43-CT/TƯ

Phấn khởi, tự tin trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ của cộng đồng, những năm qua Hội đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì Nạn nhân chất độc da cam” gắn chặt với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “ Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, sẵn sàng hiến đất, ngày công, tiền, xây dựng nông thôn mới (hội viên tự nguyện ủng hộ 575 triệu 117 ngìn đồng, hiến 7.396 m2 đất). Phong trào ủng hộ NNCĐDC Việt Nam đấu tranh đòi công lý, giải trừ vũ khí hóa học, vũ khí hạt nhân lan rộng. Quan điểm của Đảng, những nỗ lực không mệt mọi của hệ thống chính trị, nhân dân cả nước trong khắc phục hậu quả CĐHH do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam được truyền tải tới mọi đối tượng. Nhận thức của nhân dân về thảm họa da cam được nâng lên, tự giác tham gia các hoạt động cùng Đảng, Chính phủ khắc phục thảm họa này.

Ghi nhận những thành quả Hội NNCĐDC/dioxin huyện Đông Hưng đạt được, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân; UBND, MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân và 92 tập thể cá nhân khác được tỉnh Hội, UBND, MTTQ huyện tặng bằng khen, giấy khen. Năm 2017, Hội huyện Đông Hưng được công nhận Tập thể lao động xuất sắc của tỉnh.

Những băn khoăn và kiến nghị

5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI), Hội NNCĐDC/dioxin huyện Đông Hưng, NNCĐDC nhận được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, nhân dân trong huyện, đời sống của nạn nhân được thay đổi rõ nét, tuy nhiên, để chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, sự quan tâm của địa phương hiệu quả hơn, NNCĐDC còn băn khoăn nên kiến nghị một số nội dung:

Quan điểm, chủ trương của Đảng về việc khắc phục hậu quả CĐHH ở nước ta, Chính phủ và UBND cấp tỉnh, cấp huyện cơ bản đã cụ thể thành những chính sách, giải pháp thực thi, tuy nhiên UBND ở một số địa phương nhận thức chưa đầy đủ, phương pháp còn nặng về hành chính, “ngại” lắng nghe ý kiến, kiến nghị của NNCĐDC; việc giải quyết chế độ chính sách cho NNCĐDC, thành viên của Hội NNCĐDC/dioxin nhưng Hội đứng ngoài cuộc;

Tại Đông Hưng, ở cấp xã, phường, thị trấn cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động của Hội chưa rõ ràng, rành mạch, thù lao người lãnh đạo Hội chưa được thực hiện.

NNCĐDC trên địa bàn Đông Hưng được như ngày nay là thành quả không mệt mỏi của cấp ủy, chính quyền, nhân dân, để xứng đáng với sự quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ đó, thời gian tới Hội NNCĐDC/dioxin trong huyện cần phải nỗ lực rất nhiều. NNCĐDC trên điạ bàn huyện Đông Hưng tin rằng, với quyết tâm “không bỏ rơi ai, không để ai tụt lại phía sau”, Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục có những quyết sách mạnh mẽ hỗ trợ NNCĐDC trên địa bàn huyện có cuộc sống ngày càng tốt hơn./.

Nguyễn Anh Ngọ

Chủ tịch Hội NNCĐ DC/dioxin huyện Đông Hưng

Bài phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh tại buổi gặp mặt cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Tạp chí Da cam Việt Nam nhân Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2021), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức gặp mặt cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Tạp chí Da cam Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đã có bài phát biểu động viên cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên của Tạp chí. Tạp chí Da cam Việt Nam trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Hội.

Một số hoạt động nổi bật hướng tới kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2021)

Quán triệt và thực hiện Công văn số 12440-CV/VPTW, ngày 01/7/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về Thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Về hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam tại Việt Nam, thời gian qua Hội NNCĐDC/dioxin các cấp đã đẩy mạnh hoạt động và đạt nhiều kết quả quan trọng.