Thứ ba, 02/04/2019 | 16:00

Đồng Nai: Ký kết giao ước thi đua 2019

Tỉnh hội Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động năm 2018, phát động thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua với các hội cơ sở.

Các đại biểu phát động thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua với các hội cơ sở

Năm 2018, các cấp Hội tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu của Hội đề ra, như phát triển 471, đạt 240% so với kế hoạch đề ra; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 200 cán bộ hội từ huyện đến phường, xã; xây dựng tổ chức Hội cả 3 cấp đạt 100%; vận động nguồn lực đạt 142% so với kế hoạch (7,8 tỷ đồng); chăm sóc giúp đỡ nạn nhân đạt 161% so với kế hoạch…
Văn phòng Tỉnh hội Đồng Nai