Thứ tư, 29/05/2019 | 17:58

Hà Nam: Kiểm tra giám sát hoạt động công tác hội các cấp

Gần đây, Ban Kiểm tra Tỉnh hội Hà Nam đã trực tiếp kiểm tra, giám sát tại Huyện hội Kim Bảng và Huyện hội Thanh Liêm và 4 tổ chức hội cơ sở của hai huyện. Hoạt động kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác triển khai Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; việc xây dựng, ban hành các quy chế hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2018-2023; chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện Quy chế của BCH; hệ thống sổ sách, mẫu biểu theo dõi hoạt động của Hội…

Thông qua kiểm tra, giám sát nhằm rà soát, đánh giá những việc đã làm, kết quả đạt được và khắc phục những mặt còn yếu, tránh được các sai sót vi phạm Điều lệ, vi phạm các chế độ nguyên tắc, các quy chế trong công tác tổ chức và hoạt động của Hội… Tại các địa phương kiểm tra, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đều ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của tổ chức hội, đồng thời trực tiếp chỉ đạo, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong hoạt động.

Nguyễn Ngon

(Hà Nam)