Thứ ba, 18/01/2022 | 15:36

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI NNCĐDC/DIOXIN NĂM 2021

Sáng 14 tháng 01 năm 2022, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Phú Nhuận, Hội NNCĐDC/dioxin Quận đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của các thành viên trong Ban chấp hành Quận hội và các chi, tổ hội cơ sở.

Tuy trong năm 2021 cả nước nói chung và tổ chức hội các cấp nói riêng đều đã và đang vẫn phải nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Ban Thường vụ Quận hội cũng đã cố gắng tham mưu Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận trong công tác chăm lo cho 392 lượt cán bộ, hội viên vào dịp Tết Tân Sữu - 2021; kỷ niệm 60 năm “Thảm họa da cam ở Việt Nam”; hội viên, gia đình hội viên bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, tổng kinh phí chăm lo của Quận ủy, Thành hội, các đơn vị tài trợ và 13 phường trong năm 2021 là 243.400.000 đồng; biên soạn đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm “Thảm họa da cam ở Việt Nam” (10/8/1961 - 10/8/2021); Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tham gia các hội thi do Quận ủy, MTTQVN Quận phát động, như: Tham gia 72 bài thi trực tuyến tìm hiểu bẩu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đạt giải III hội thi thuyết trình kỷ niệm 45 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 -02/7/2021); có 07/02 bài thi sáng tác thơ về chủ đề “Biển đảo - quê hương Việt Nam; đạt giải khuyến khích bài thi viết về chủ đề “Các giải pháp tiết kiệm điện và an toàn điện trong nhân dân”; Hoàn thành Hội nghị Hội NNCĐDC/dioxin cấp phường lần thứ III; tổ chức thành công Đại hội đại biểu cấp Quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông qua Đại hội, đánh giá kết quả tổng kết nhiệm kỳ 5 năm qua; góp ý điều chỉnh bổ sung Quy chế và Điều lệ hoạt động cũa Quận hội, đồng thời Quận hội cũng đã tổ chức trao tặng các danh hiệu khen thưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm trao kỷ niệm chương “Vì NNCĐDC” đến 05 trường hợp là lãnh đạo Quận ủy, UBND Quận, Ban Dân vận Quận ủy; tặng Bằng khen của Trung ương Hội cho 01 tập thể Quận hội và 01 cá nhân; Thành hội khen thưởng cho 05 tập thể và 15 cá nhân; Trao “Bằng tri ân tấm lòng vàng” cho 06 tập thể và 06 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác chăm lo hội viên giai đoạn (2016 - 2021); Bằng khen của UBND Thành phố trao cho 01 tập thể và 02 cá nhân; UBND Quận khen thưởng cho 06 tập thể và 13 cá nhân

Về nhiệm vụ năm 2022, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống cho hội viên; phối hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 37-TT/TU ngày 15/9/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, duy trì thực hiện công tác tổ chức; công tác thi đua, khen thưởng; kiểm tra, giám sát ….; Ban Thường vụ Quận hội tâp trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham mưu UBND Quận ban hành Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức Hội cấp Quận và phường; đổi mới phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình mới của giai đoạn giãn cách xã hội thông qua công tác vận động cán bộ, hội viên tham gia tốt các phong trào các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương đi đôi với nhiệm vụ hỗ trợ thiết thực về đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên vào dịp Lễ, Tết được chu đáo, nghĩa tình.

Hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2021

Tin và ảnh: Hội quận Phú Nhuận