Thứ hai, 06/04/2020 | 09:46

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Cà Mau thực hiện phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, TW Hội NNCĐDC/DIOXIN Việt Nam, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh Cà Mau về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Hội các cấp tuyên truyền, nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Chính phủ, TW Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, UBND tỉnh. Chủ động phối hợp với Mặt trận, ngành đòan thể ở địa phương để tuyên truyền trong hội viên, nạn nhân thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn. Đồng thời rà soát những nạn nhân và gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng do thiếu việc làm, mất việc làm, mua bán nhỏ, sản xuất kinh doanh phải dừng lại trong thời gian cách ly xã hội từ 01/04/2020 đến 15/4/2020. Đề xuất biện pháp giúp đỡ hỗ trợ, quyết tâm không để sót nạn nhân gặp khó khăn mà không được trợ giúp. Thường trực tỉnh Hội xuất Quỹ NNCĐDC/dioxin tỉnh hỗ trợ cho các huyện, thành Hội 44 suất, mỗi suất 750.000đ bằng tiền mặt (mỗi nạn nhân được hỗ trợ 50.000đ/ngày x 15 ngày), tổng kinh phí 33.000.000đ (Ba mươi ba triệu đồng).

Việc hỗ trợ NNCĐDC đợt đột suất này phải thực hiện hoàn thành ngày 06/4/2020.

Trao tiền hỗ trợ cho bà Huỳnh Thị Đua, NNCĐDC thuộc phường 4, Tp Cà Mau gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Thực hiện việc hỗ trợ cho NNCĐDC gặp khó khăn góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội của tỉnh trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Đặng Văn Mỹ - Phó chủ tịch Tỉnh hội