Thứ hai, 31/08/2020 | 14:54

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Long An tổ chức tập huấn công tác thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW

Ngày 28/8/2020, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Long An phối hợp với sở LĐTB&XH tỉnh tổ chức tập huấn về tuyên truyền Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XI) và Công văn số 95-CV/TU ngày 15/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” cho các Hội NNCĐDC/dioxin: thành phố Tân An, huyện Thủ Thừa và huyện Bến Lức.

Trong đó, Hội nghị đã tập trung vào các nội dung: tuyên truyền ở trong nước và cho người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế và các nước trên thế giới hiểu rõ thảm hoạ chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Tích cực khắc phục hậu quả về môi trường và sức khoẻ con người. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, thực hiện đầy đủ chính sách đối với NNCĐDC. Tiếp tục vận động để đấu tranh, bằng các hình thức, phương pháp phù hợp với đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Củng cố, kiện toàn tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ Hội NNCĐDC/dioxin đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới... Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh và lãnh đạo Sở LĐTB&XH tỉnh còn thông tin những nội dung văn bản có liên quan về chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học và một số điều cơ bản về Luật Bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi sôi nổi, thẳng thắn về những vấn đề cần tháo gỡ khi gặp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách đối với người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ bị di chứng. Hy vọng sau hội nghị việc thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW sẽ được cấp ủy, chính quyền triển khai và cả hệ thống chính trị vào cuộc kết quả sẽ tốt hơn ./.

Quang Rại

Hội NNCĐDC/dioxin TP. Tân An