Thứ năm, 30/09/2021 | 15:32

Hội NNNCĐDC/dioxin huyện Hạ Hòa: Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 28/9, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự có mặt của 55 đại biểu đại diện các hội và chi hội cấp cơ sở.

Tại đại hội, ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Hạ Hòa khóa II nhiệm kỳ 2015-2020, trình bày báo cáo kết quả công tác Hội và hoạt động chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC trong 5 năm qua, nêu rõ: Hội NNCĐDC/dioxin huyện Hạ Hòa có 20 tổ chức hội cơ sở, trong đó có 9 hội và 11 chi hội với 455 hội viên (gồm 190 hội viên là nạn nhân trực tiếp, 167 hội viên là nạn nhân gián tiếp, 98 hội viên tự nguyện). Trên địa bàn có 46 gia đình có 2 nạn nhân, 9 gia đình có 3 nạn nhân, 2 gia đình có 4 nạn nhân, 2 gia đình có 5 nạn nhân.

Được ủy quyền của Trung ương Hội, Ông Phạm Ngọc Quỳnh, Ủy viên BCH Hội NNCĐDC/DIOXIN Việt Nam, Chủ tịch Hội Phú Thọ trao Kỷ niệm chương Vì nạn nhân chất độc da cam cho ông Phạm Văn Lưu- nguyên Chủ tịch Hội NNCĐDC/DIOXIN huyện Hạ Hòa

Thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư và Chỉ thị 27 của Tỉnh ủy Phú Thọ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khắc phục hậu quả chiến tranh và Nghị định 45 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động hội, 5 năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Hạ Hòa đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức và hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin. Ban Thường vụ Huyện hội quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở nâng cao chất lượng các mặt hoạt động, phát triển quỹ hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Hàng năm, số hội, chi hội hoạt động khá trở lên chiếm 80%, không có cơ sở yếu kém. Các hội, chi hội đều có mức đóng góp quỹ hội từ 500 nghìn - 1 triệu đồng/hội viên; trong đó, tổ chức hội các xã Bằng Giã, Động Lâm và thị trấn Hạ Hòa vận động hội viên đóng góp chân quỹ từ 1,2 - 2 triệu đồng. Phong trào thi đua trong tổ chức Hội diễn ra khá sôi nổi với nhiều điển hình về công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; nhiều tấm gương vượt lên hoàn cảnh, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và tham gia công tác xã hội.

Kết quả hoạt động vì nạn nhân trong giai đoạn 2015- 2020, Hội cấp huyện và cơ sở đã vận động bằng tiền và hiện vật quy tiền 481 triệu đồng, cộng với các nguồn lực khác chi thăm hỏi giúp đỡ nạn nhân với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; giúp đỡ 22 gia đình nạn nhân làm nhà với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tỉnh Hội Phú Thọ trao quà cho Đại hội huyện Hạ Hòa

Trong nhiệm kỳ 2021- 2026, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Hạ Hòa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị của Đảng, Kế hoạch của Chính phủ về khắc phục hậu quả chiến tranh, tập trung phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh với chỉ tiêu 90% tổ chức Hội cơ sở vững mạnh; 98% gia đình hội viên là gia đình văn hóa; việc thực hiện chính sách, chế độ với nạn nhân; kịp thời giúp đỡ các hội viên, nạn nhân ốm đau, bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn.

Đại hội đã bầu BCH Hội NNCĐDC/dioxin huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 9 thành viên, ông Nguyễn Văn Thắng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội.

Nhân dịp đại hội, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh hội và huyện Hạ Hòa đã trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho Hội NNCĐDC/dioxin huyện; Giấy khen của Tỉnh hội cho 3 tập thể và 1 cá nhân, giấy khen của Huyện hội cho 4 tập thể và 6 cá nhân. Ông Phạm Văn Lưu - nguyên Chủ tịch Huyện hội được nhận Kỷ niệm chương “Vì Nạn nhân chất độc da cam” của Trung ương Hội và Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Nguyễn Sản

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển là một nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thường xuyên

Thăm và làm việc tại huyện biên giới Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các định hướng phát triển lớn của địa phương trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh, cần quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, xác định nhiệm vụ xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, thường xuyên, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.