Thứ ba, 30/06/2020 | 09:10

Huyện hội Lương Sơn chỉ đạo các xã tổ chức Đại hội sáp nhâp

Thực hiện Nghị quyết 830/NQ-UBTVQH 14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã huyện Lương Sơn, theo đơn vị mới từ huyện 20 xã, thị trấn nay còn 11 xã, thị trấn. Hội NNCĐDC/dioxin huyện đã tham mưu cho UBND huyện Lương Sơn ban hành Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 10/3/2020 về việc sắp xếp tổ chức Hội, Quỹ NNCĐDC cấp xã tại các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp theo Nghị quyết 830/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ban Thường vụ Quốc hội. Thường trực Huyện hội tham mưu cho Đảng ủy, UBND các xã Cao Sơn, Liên Sơn, Cao Dương chuẩn bị nhân sự thành lập Ban chấp hành lâm thời, giúp BCH lâm thời chuẩn bị nội dung để tiến hành Đại hội sáp nhập (nhiệm kỳ 2020-2025). Sau một thời gian chuẩn bị đến nay đã có 2/3 xã mới tiến hành đại hội thành công.

Sáng 24/6/2020, Hội NNCĐDC/dioxin xã Liên Sơn tổ chức Đại hội sáp nhập (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Dự Đại hội có Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Liên Sơn và 45 đại biểu là hội viên.

Toàn cảnh Đại hội

Trên cơ sở sáp nhập Hội NNCĐDC/dioxin của 4 xã: Trung Sơn, Liên Sơn, Thành Lập, Tiến Sơn thành Hội Lâm thời xã Liên Sơn. Đến nay Hội có 45 hội viên (trong đó có 39 hội viên là nạn nhân trực tiếp), hầu hết các hội viên đều đã cao tuổi, thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào tiền trợ cấp nên rất khó khăn. Sau sáp nhập Hội đã nhanh chóng kiện toàn BCH lâm thời gồm 5 đồng chí, tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu chức danh Chủ tịch và 2 Phó chủ tịch Hội. Tổ chức tuyên tuyền vận động hội viên tham gia tổ chức hội và đã kết nạp mới được 6 hội viên. Đại hội đã thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2020 -2025. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình của địa phương; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; phấn đấu 100% gia đình hội viên có mức sống khá trở lên và đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; xây dựng Quỹ hội mỗi năm đạt 35 triệu đồng trở lên, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ Quỹ hội đạt bình quân 1,5 triệu đồng/hội viên; tiếp tục vận động kết nạp thêm hội viên mới.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin xã, lần thứ nhất; đồng chí Nguyễn Văn Thập được bầu giữ chức Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Liên Sơn, khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Song song với Đại hội, Hội NNCĐDC/dioxin huyện chỉ đạo Hội các xã, thị trấn tổ chức sơ kết trong toàn huyện (đầu tháng 7/20205) về việc thực hiện Chỉ thi số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam./.

Đỗ Viết Liêm