Thứ tư, 27/05/2020 | 15:50

Huyện Thanh Hà (Hải Dương) tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội năm 2020

Trong 2 ngày 21, 22/5, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Thanh Hà, phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội năm 2020. Các giảng viên và lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện truyền đạt chuyên đề: "Tôn giáo và chính sách tôn giáo"; đồng chí Chủ tịch Huyện hội truyền đạt: Một số chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước với NNCĐDC, một số văn bản mới nhất của Sở Lao động TBXH về thực hiện chế độ chính sách với người có công; công tác vận động, quản lý và sử dụng quỹ Hội; quy trình lập, thẩm định, xét duyệt hồ sơ giải quyết chế độ chính sách cho NNCĐDC; Một số vấn đề mới trong việc xét duyệt và kết nạp hội viên theo Điều lệ năm 2019.

Lớp tập huấn lý luận, nghiệp vụ công tác Hội năm 2020

Đến dự, tham gia tập huấn có 82 đồng chí là ủy viên BCH Huyện hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên kiểm tra, Chi hội trưởng trực thuộc Huyện hội và một số hội viên tiêu biểu, xuất sắc diện nguồn cán bộ của 20 xã, thị trấn trong huyện. Cuối đợt tập huấn đủ 82 hội viên viết bài thu hoạch, 100% số bài đạt yêu cầu, 80% số bài khá, giỏi. Lần tập huấn này, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện hỗ trợ tiền ăn trưa và tiền công tác phí 150.000 đồng/người/ngày. Từ năm 2012 đến nay, hàng năm Hội huyện Thanh Hà đều được Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện hỗ trợ kinh phí, địa điểm tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội. Vì thế, công tác Hội trong toàn huyện đã được nâng cao chất lượng, trong hoạt động, góp phần tích cực vào việc hỗ trợ chăm sóc nạn nhân./.

Phạm Hữu Trịnh