Thứ sáu, 16/07/2021 | 09:54

Mười năm hành động “vì nạn nhân chất độc da cam” ở Hội huyện Năm Căn

Hưởng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” (2011 – 2021) do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động ngày 10/6/2011. Với Phương châm “Đoàn kết – Nghĩa tình – Trách nhiệm – Vì nạn nhân chất độc da cam”, trong 10 năm qua, Hội huyện Năm Căn đã tích cực triển khai và tổ chức thực hiện đến nay đã đạt được kết quả rất đáng phấn khởi.

Thực hiện phong trào hành động vì NNCĐDC, trong 10 năm qua, huyện Năm Căn đã gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm sảy ra liên tục, đặc biệt là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường... đã hạn chế tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của huyện và các hoạt động của phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” của Hội.

Tuy nhiên Hội luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội cấp trên; được sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban, ngành, đoàn thể. Hội đã được UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo vận động Quỹ NNCĐDC/dioxin; quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ nạn nhân; quyết định thành lập Hội đồng Quản lý quỹ nạn nhân đồng thời ban hành các công văn và Thư ngỏ vận động cộng đồng ủng hộ Quỹ.

Huyện hội đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ. Hàng năm Hội đều xây dựng kế hoạch, chương trình công tác đồng thời phối hợp thực hiện tốt các chính sách và chăm lo cho nạn nhân.

Kỷ niệm ngày thảm họa da cam hàng năm, Hội đều Tổ chức “Tháng hành động vì NNCĐDC 10/8” đồng thời phối hợp thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và NNCĐDC”, “Hiến máu tình nguyện vì NNCĐDC” đồng thời tham gia các phong trào “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Hiện nay đã xuất hiện gần 40 tập thể, cá nhân tiêu biểu và Hội đang tổ chức kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam Việt Nam trên địa bàn huyện.


Hội nghị triển khai thực hiện chương trình hành động của UBTWMTTQ Việt Nam

Trong công tác vận động nguồn lực và chăm lo cho NNCĐDC Huyện hội và các hội nạn nhân cấp xã đã đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương và tập trung vận động quyết liệt trong các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị- xã hội, các nhà hảo tâm tham gia.

Kết quả: Từ năm 2011 đến nay hội đã vận động tiền và vật chất tổng trị giá hơn 10, 8 tỷ đồng trong đó có hơn 7,3 tỷ đồng tiền mặt. Trợ giúp 17.013 suất quà trị giá hơn 10, 3 tỷ đồng trong đó có 01 cầu GTNT, xây dựng mới và sửa 98 căn nhà tình thương, nhà Mái ấm da cam cho nạn nhân (còn tồn hơn 491 triệu đồng).


Hội huyện Năm Căn trao nhà cho nạn nhân xã Tam Giang

Ngoài hoạt động trên, Hội đã phối hợp hỗ trợ vốn vay cho 121 hộ nạn nhân với số tiền 2,438 tỷ đồng trong đó có 10 triệu đồng của Trung ương Hội để phục vụ sản xuất, chăn nuôi và buôn bán nhỏ.

Về Quỹ Chăm sóc nạn nhân (chỉ tính riêng Quỹ của Huyện hội), từ ngày thành lập đến nay Hội đã vận động được gần 562 triệu đồng, sau khi chi cho nạn nhân hiện còn tồn quỹ hơn 211 triệu đồng. Trong quản lý, sử dụng quỹ luôn thực hiện đúng nguyên tắc, đúng mục đích, đảm bảo công khai, minh bạch và đạt hiệu quả.


Ngân hàng Công thương Việt Nam (chi nhánh Cà Mau) tặng quà cho nạn nhân

Hội phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết chính sách cho người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH. Đồng thời thường xuyên điều tra nắm các biến động về nạn nhân để cập nhật, bổ sung vào Sổ Bộ. Đối với người nhiễm CĐHH chưa đủ điều kiện hưởng chính sách ưu đãi đã được địa phương giải quyết trợ cấp Bảo trợ xã hội.

Công tác đối ngoại nhân dân và vận động đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân luôn được hội quan tâm. Hội đã làm việc với đoàn cán bộ của Hội Hữu nghị Pháp – Việt thành phố Hồ Chí Minh; hướng dẫn đoàn phóng viên nước ngoài (Đại diện VP báo chí nước ngoài) hoạt động vì NNCĐDC; tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác hội với Hội NNCĐDC/dioxin Thành phố Hội An. Vận động cán bộ, công chức, viên chức hội viên và nhân dân ký hơn 5.000 chữ ký chống vũ khí hạt nhân và chữ ký xóa bỏ vũ khí hạt nhân. Vận động cộng đồng ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga.


Akiko Mackava Shuzuki (Nhật Bản, người đứng bên phải) đại diện VP báo chí nước ngoài đến hoạt động vì NNCĐDC

Đối với hoạt động tuyên truyền, Hội luôn đa dạng hóa công tác tuyên truyền đồng thời phối hợp với các ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương nhất là triển khai Thông báo Kết luận số 292-KL/TW; Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam; thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ (vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội); biểu dương những mạnh thường quân và nạn nhân tiêu biểu.

Kết quả: Hội đã tổ chức họp mặt, tuyên truyền miệng 3.110 cuộc có 60.221 lượt người dự trong đó tuyên truyền về Thông báo Kết luận số 292-KL/TW, Chỉ thị 43-CT được 579 cuộc có 9.858 người dự (trong Đảng 209 cuộc với 3.196 lượt đảng viên dự).

Hội thường xuyên viết tin, bài và đã được đăng tải trên Tạp chí Da cam, Trang Thông tin điện tử Tỉnh hội và địa phương, viết bài dự thi Giải báo chí do Trung ương Hội phát động, cộng tác với báo, Đài 261 tin, bài; in 26 cuốn sách tuyên truyền về CĐDC, phát hành 3.849 thư ngỏ-tờ rơi; treo 245 Băng Rol (có 01 băng rol điện tử), phát động nhắn tin từ thiện 481 tin, xem chương trình giao lưu nghệ thuật hơn 20 nghìn người, mua 508 cuốn Tạp chí Da cam.


Ông Đặng Văn Mỹ P.Chủ tịch Tỉnh hội triển khai Chỉ thị 43-CT/TW cho Hội huyện Năm Căn

Xác định vị trí, tầm quan trọng của Hội trong thực hiện phong trào, Hội đã không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức hội, phát triển và quản lý hội viên, bồi dưỡng kỹ năng công tác hội cho cán bộ hội đồng thời phân công hội viên gần nạn nhân, sát với NNCĐDC ở nơi cư trú.

Công tác kiểm tra, giám sát và công tác thi đua – khen thưởng luôn được Hội coi trọng: Hội đã kiểm tra được 133 cuộc và phục vụ các đoàn kiểm tra của Trung ương Hội, UBND tỉnh và Tỉnh hội. tất cả các cuộc kiểm tra của các cấp đều tốt không có cán bộ, hội viên vi phạm.

Hàng năm Hội đều phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua Ai quốc; kỷ niệm ngày thảm họa da cam Việt Nam. Theo sự kiện cụ thể từng năm, Hội đã phát động thi đua chào mừng Đại hội Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin các cấp; Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong 10 năm qua Hội có 474 tập thể, cá nhân được TWH, UBND tỉnh, MTTQ, Tỉnh hội, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và Huyện hội khen thưởng. Ngoài ra Tỉnh hội và Huyện hội đã tặng hơn 700 giấy Ghi ơn tấm lòng vàng, giấy cảm tạ cho các tập thể, cá nhân tích cực ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân.


Bà Tôn Nữ Hương Giang, UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện (bìa trái) trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân suất sắc trong phong trào hành động.

Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” của Hội vừa qua, Huyện hội đã rút ra được bài học vô cùng quý báu và đề ra Phương hướng tổ chức thực hiện phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” trong 5 năm tới (2021 – 2026); đồng thời quyết tâm thực hiện tốt phong trào góp phần hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội của Hội nhiệm kỳ 2018 – 2023./.

Nguồn: Hội huyện Năm Căn

Thủ tướng trình Quốc hội cơ cấu Chính phủ mới gồm 27 thành viên

Chiều 26/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 27 thành viên, gồm: Thủ tướng Chính phủ; 4 Phó Thủ tướng Chính phủ; 18 Bộ trưởng các bộ; 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Hội nghị Ban Thường vụ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam lần thứ 5, khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Sáng 13/7, Ban Thường vụ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5, khóa IV. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội; các ủy viên thường trực công tác tại Trung ương Hội và các tỉnh phía Bắc. Do tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp nên các Ủy viên Thường vụ tại các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến.