Thứ hai, 06/04/2020 | 10:43

Nghĩ về nhập hội hôm nay!

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam được thành lập (tháng 1/2004) đánh dấu mốc son của một tổ chức nhân đạo. Hội ra đời với ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân đạo, nhân văn sâu sắc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của hàng triệu đồng chí, đồng bào trong cả nước. Sứ mệnh của Hội rất cao cả, nhiệm vụ của Hội rất nặng nề, nhưng vô cùng vẻ vang. Đó là: Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chung tay chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC; Phối hợp với các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành, bổ sung, sửa đổi cơ chế, chính sách liên quan đến quyền lợi và lợi ích của nạn nhân; Đại diện hợp pháp, chỗ dựa vững chắc cho NNCĐDC trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Nhìn lại 15 năm hoạt động- kể từ ngày thành lập đến nay đã chứng minh: Hội trưởng thành rõ rệt, hoạt động thiết thực, hiệu quả, hệ thống tổ chức Hội rộng khắp cả nước, quản lý, nắm chắc tình hình hội viên, luôn chủ động phối hợp với các cơ quan để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về chủ trương chính sách đối với NNCĐDC. Đội ngũ cán bộ hội các cấp, phần lớn là nạn nhân, cựu chiến binh, người nghỉ hưu, tuổi cao sức yếu nhưng không quản ngại khó khăn, đoàn kết, dám nghĩ dám làm, hết lòng với nạn nhân, thể hiện sinh động tình đồng đội, đồng chí, tạo nên hình ảnh thân thương trong nhân dân nói chung và NNCĐDC nói riêng.

BCH Hội NNCĐDC/dioxin huyện Lạc Sơn

Thành tựu nổi bật của Hội là: Tổ chức Hội được xây dựng ở 63/63 tỉnh thành phố, 615 huyện quận, 6.551 xã, phường với trên 400.000 hội viên. Tính đến năm 2019, toàn hội đã vận động được trên 1934 tỷ đồng để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, xây dựng 1550 nhà tình nghĩa, trợ cấp 3188 suất học bổng, hỗ trợ việc làm, tổ chức sản xuất, khám bệnh, tặng quà cho hàng vạn NNCĐDC hoàn cảnh khó khăn trên cả nước vào dịp tết nguyên đán, ngày lễ, ngày kỷ niệm. Vị thế của Hội ngày càng được nâng cao trong nước và quốc tế, được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng.
Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Kết luận số 102 ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng. Thông báo Kết luận số 158-TB/TW về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 102 - KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết chuyên đề với những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước mang tính chiến lược, xuyên suốt cả quá trình lâu dài để các cấp, các ngành, các đơn vị thực hiện với giải pháp phù hợp, có lộ trình, thời gian, cách làm thấu đáo khi sáp nhập, nhằm đạt kết quả cao nhất, tốt nhất và có lợi cho các hội viên.
Nhìn vào thực tế việc sáp nhập Hội NNCĐDC/dioxin: Hiện nay 5 tỉnh (Bà rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Trà Vinh, Quảng Trị, Vĩnh Phúc) đã sáp nhập Hội NNCĐDC/dioxin với Hội Bảo trợ, Hội người khuyết tật, Hội Bảo vệ quyền trẻ em, Bệnh nhân nghèo và Hội Chữ thập đỏ. Tỉnh Cao Bằng, UBND quyết định giải thể Hội NNCĐDC/dioxin huyện Nguyên Bình. Tỉnh Vĩnh Long, UBND huyện Vũng Liêm ra quyết định giải thể Hội NNCĐDC/dioxin cấp huyện; Hội cấp xã được giao chức năng nhiệm vụ của Hội cho ngành Lao động - TBXH. Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Đồng Tháp đã ra nghị quyết về hợp nhất Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh với Hội Bảo trợ người khuyết tật và bệnh nhân nghèo tỉnh...
Việc sáp nhập, giải thể Hội cấp tỉnh diễn ra nhỏ lẻ ở từng địa phương (chỉ chiếm 12% trong toàn quốc), nhưng đã bộc lộ rõ hạn chế, yếu kém, không đồng bộ, thiếu thống nhất. Hiệu quả hoạt động thấp ảnh hưởng đến tâm tư của hội viên và cán bộ hội, Hội tỉnh Vĩnh Phúc là một minh chứng. Tên gọi của Hội khi sáp nhập mỗi nơi một khác, có nơi đã hạ thấp hoặc làm mất chức năng, nhiệm vụ, vị thế, quyền hạn của Hội NNCĐDC/dioxi; có nơi giải thể Hội vượt quá thẩm quyền (huyện Vũng Liêm); có tổ chức Hội chưa thực hiện đúng chức trách, quyền hạn của mình, khi ra nghị quyết hợp nhất Hội NNCĐDC/dioxin với Hội khác (Tỉnh hội Đồng Tháp).
Điều đáng quan tâm là, khi sáp nhập, cấp ủy, chính quyền và tổ chức hội ở một số địa phương chưa nghiên cứu kỹ về tính chất tương đồng của tổ chức hội đặc thù và tổ chức hội xã hội; chưa đánh giá đúng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của từng hội, dẫn đến khi sáp nhập lúng túng, khó khăn trong tổ chức hoạt động…
Những việc trên, tuy mới ban đầu, ở phạm vi nhỏ lẻ, nhưng đã ảnh hưởng đến nạn nhân, đến tư tưởng của cán bộ làm công tác hội và làm hạn chế đến việc huy động nguồn lực các tầng lớp xã hội để chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC, khắc phục hậu quả chất độc hóa học và cuộc đấu tranh đòi công lý của NNCĐDC Việt Nam.
Là NNCĐDC và là cán bộ hội hoạt động ở một địa phương miền núi, chúng tôi luôn vững tin và hy vọng Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam các cấp vẫn giữ nguyên, không sáp nhập với các hội khác. Bởi vì: Hội là tổ chức mang tính đặc thù. Hội viên của Hội là những người có công với cách mạng, là nhân chứng lịch sử của cuộc chiến tranh hóa học khủng khiếp do Mỹ gây ra ở Việt Nam. Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đặc trưng riêng, tập hợp NNCĐDC và các tầng lớp nhân dân Việt Nam tự nguyện tham gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học; huy động mọi nguồn lực của xã hội, các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài để chăm sóc, giúp NNCĐDC vượt khó vươn lên. Hội đề xuất với Nhà nước, bổ sung, sửa đổi chính sách liên quan đến nạn nhân. Hội là đại diện hợp pháp của NNCĐDC Việt Nam trong cuộc đấu tranh đòi Mỹ phải chịu trách nhiệm tham gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do họ gây ra.
Nếu phải sáp nhập, các cơ quan ban ngành, cơ quan chuyên môn và cấp có thẩm quyền phải hội thảo, đúc kết kinh nghiệm từ thực tế, hướng dẫn thống nhất việc sáp nhập, hay không sáp nhập với luận chứng khoa học, không nên vì những lý do nào đó mà vội vàng sát nhập không đúng tinh thần của Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận số 102 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng, cũng như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Khi sáp nhập Hội NNCĐDC/dioxin với Hội khác, thì Hội NNCĐDC/dioxin vẫn giữ vai trò, vị trí chính.
Là những người làm công tác Hội ở cấp dưới, sát với thực tiễn, xin được đề nghị Trung ương Hội nên nghiên cứu tổng kết một số mô hình để có cơ sở tham mưu cho Đảng, Nhà nước và chỉ đạo ở địa phương cho phù hợp. Chúng tôi cũng rất mong cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới để Hội NNCĐDC/dioxin các cấp thể hiện tốt vai trò, giữ vững vị thế của tổ chức Hội, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị xã hội được Đảng, Nhà nước giao.

Phạm Xuân Khóa