Thứ năm, 17/06/2021 | 15:51

Nhìn lại kết quả 6 năm thực hiện Chỉ thị 43 ở Hậu Giang

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, 06 năm qua tỉnh Hậu Giang đã triển khai sâu, rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ngày 3/8/2015, Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang đã ban hành Thông tri số 02-TT/TU “Về việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng”. Đồng thời, triển khai đến tổ chức đảng các cấp, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội và đảng viên trong toàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 988/CV-UBND, Kế hoạch số 82/KH-UBND về khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin ở tỉnh hậu Giang. Ngoài ra, Tỉnh ủy còn ban hành nhiều công văn chỉ đạo việc tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết 3 năm, 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW.

Với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và cả hệ thống chính trị, hoạt động chăm lo cho NNCĐDC và khắc phục hậu quả chiến tranh ở Hậu Giang đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức. Đến nay đã có 95% cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Chỉ thị 43-CT/TW; đã tổ chức được 6.570 cuộc gặp mặt với 113.445 lượt cán bộ và nhân dân tham dự. Tổ chức đảng các cấp thường xuyên chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW và Thông tri số 02-TT/TU. Hoạt động tuyên truyền đã giúp cho nhân dân hiểu rõ hơn về thảm họa chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Viêt Nam. Tỉnh hội còn tích cực tuyên truyền về cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC ở Việt Nam; ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga đối với 26 công ty hóa chất của Hoa kỳ đã sản xuất và cung cấp chất độc hóa học cho Quân đội Mỹ sử dụng ở Việt Nam.

Tong công tác tổ chức xây dựng Hội. Hiện nay, cùng với Hội cấp tỉnh, đã thành lập Hội ở 8/8 huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Các cấp hội đã phát triển được 3.673 hội viên, tạo điều kiện về kinh phí và phương tiện hoạt động. Trong 6 năm qua, Hội đã vận động nguồn lực xây dựng được 230 căn nhà tình nghĩa, tình thương; tặng quà cho hơn 2 triệu lượt đối tượng; 1.614 suất học bổng, 50.000 quyển tập; khám bệnh cấp thuốc cho 3.722 lượt người. Bên cạnh đó, Tỉnh thường xuyên thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”...

Một buổi tặng quà cho các NNCĐDC trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Phát huy kết quả nêu trên, thời gian tới, tỉnh Hậu Giang tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 02-TT/TU của Tỉnh ủy Hậu Giang. Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hậu Giang tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh đối với công tác khắc phục thảm họa chất độc da cam. Quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội; xây dựng đội ngũ cán bộ hội vững mạnh, có tâm huyết, trách nhiệm với công tác hội và nạn nhân; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực của cán bộ hội và tạo điều kiện về kinh phí, phương tiện làm việc để Hội các cấp hoạt động ổn định. Tỉnh hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể trong công tác vận động chăm sóc, giúp đỡ NNCDDC; thường xuyên duy trì hoạt động, nâng cao hiệu quả Phong trào thi đua “Vì Nạn nhân chất độc da cam” với phương châm hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, tất cả vì NNCĐDC. Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực trên cơ sở vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, xây dựng quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam” đủ điều kiện để chủ động trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân.

Hội các cấp tiếp tục rà soát các đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi người có công, những trường hợp người khuyết tật đủ điều kiện để giúp đỡ, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nạn nhân.

Thành Nhơn

Thủ tướng trình Quốc hội cơ cấu Chính phủ mới gồm 27 thành viên

Chiều 26/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 27 thành viên, gồm: Thủ tướng Chính phủ; 4 Phó Thủ tướng Chính phủ; 18 Bộ trưởng các bộ; 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Hội nghị Ban Thường vụ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam lần thứ 5, khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Sáng 13/7, Ban Thường vụ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5, khóa IV. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội; các ủy viên thường trực công tác tại Trung ương Hội và các tỉnh phía Bắc. Do tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp nên các Ủy viên Thường vụ tại các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến.