Thứ sáu, 27/09/2019 | 13:49

Ninh Bình: Tổ chức Giao ban luân phiên các Huyện hội Quý III/2019

Ngày 26/9/2019, Tỉnh hội Ninh Bình tổ chức Hội nghị Giao ban các Huyện hội Quý III/2019 tại xã Gia Vân huyện Gia viễn (do Huyện hội Gia Viễn đăng cai). Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả công tác Quý III và 9 tháng đầu năm 2019, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong Quý IV và những năm tiếp theo. Thông qua hội nghị đã kết luận những kết quả đạt được; nổi bật là:

Đồng chí Tạ Minh Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh chủ trì Hội nghị

Ban chấp hành Hội các cấp thường xuyên duy trì và tích cực đổi mới phương thức hoạt động, phù hợp với tình hình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về xây dựng tổ chức Hội; thực hiện tốt chức năng làm tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền, phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực xã hội ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC), đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tính đến ngày 25/9/2019 đã có 24.480 lượt NNCĐDC nhận được sự giúp đỡ về xây mới, sửa chữa nhà ở, vay vốn sản xuất, khám tư vấn sức khỏe, thuốc chữa bệnh miễn phí, thăm, quà vào dịp lễ, tết…Tổng giá trị là: 6.066.481.000 đồng, đạt 107% so với cùng kỳ năm 2018. Ban Kiểm tra Tỉnh hội đã tổ chức kiểm tra (định kỳ) Thành hội Tam Điệp và 01 Hội cơ sở trực thuộc huyện, trọng tâm kiểm tra kết quả công tác làm tham mưu thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”. Kết quả tiếp nhận sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân đối với NNCĐDCvà công tác quản lý, sử dụng quỹ, nguồn ngân sách địa phương đảm bảo và hỗ trợ cho các hoạt động của Hội. Thường trực Tỉnh hội đã chỉ đạo Hội cấp huyện và cơ sở thời gian tới tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng những điển hình vượt khó vươn lên trong cuộc sống; những tấm gương làm kinh tế giỏi. Tăng cường vận động nguồn lực hỗ trợ cho NNCĐDC; đồng thời chuẩn bị cho sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh với Hội Cựu chiến binh cùng cấp giai đoạn 2015 - 2020.

Đây là lần thứ tư (tính từ Quý III/2017), Tỉnh hội Ninh Bình thực hiện việc luân phiên giao ban ở các Huyện, Thành hội. Qua hội nghị giao ban đã tạo được tinh thần đoàn kết, thống nhất, học tập lẫn nhau, thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng HHHHhHội ngày càng vững mạnh và mang lại hiệu quả cao hơn./.

Nguyễn Đức Dự

Ninh Bình: Tổ chức Giao ban luân phiên các Huyện hội Quý III/2019

Ngày 26/9/2019, Tỉnh hội Ninh Bình tổ chức Hội nghị Giao ban các Huyện hội Quý III/2019 tại xã Gia Vân huyện Gia viễn (do Huyện hội Gia Viễn đăng cai). Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả công tác Quý III và 9 tháng đầu năm 2019, những tồn tại cần khắc phục trong Quý IV và những năm tiếp theo. Thông qua hội nghị đã kết luận những kết quả đạt được; nổi bật là:

Ban chấp hành Hội các cấp thường xuyên duy trì và tích cực đổi mới phương thức hoạt động, phù hợp với tình hình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về xây dựng tổ chức Hội; thực hiện tốt chức năng làm tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền, phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực xã hội ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC), đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tính đến ngày 25/9/2019 đã có 24.480 lượt NNCĐDC nhận được sự giúp đỡ về xây mới, sửa chữa nhà ở, vay vốn sản xuất, khám tư vấn sức khỏe, thuốc chữa bệnh miễn phí, thăm, quà vào dịp lễ, tết…Tổng giá trị là: 6.066.481.000 đồng, đạt 107% so với cùng kỳ năm 2018. Ban Kiểm tra Tỉnh hội đã tổ chức kiểm tra (định kỳ) Thành hội Tam Điệp và 01 Hội cơ sở trực thuộc huyện, trọng tâm kiểm tra kết quả công tác làm tham mưu thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”. Kết quả tiếp nhận sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân đối với NNCĐDCvà công tác quản lý, sử dụng quỹ, nguồn ngân sách địa phương đảm bảo và hỗ trợ cho các hoạt động của Hội. Thường trực Tỉnh hội đã chỉ đạo Hội cấp huyện và cơ sở thời gian tới tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng những điển hình vượt khó vươn lên trong cuộc sống; những tấm gương làm kinh tế giỏi. Tăng cường vận động nguồn lực hỗ trợ cho NNCĐDC; đồng thời chuẩn bị cho sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh với Hội Cựu chiến binh cùng cấp giai đoạn 2015 - 2020.

Đây là lần thứ tư (tính từ Quý III/2017), Tỉnh hội Ninh Bình thực hiện việc luân phiên giao ban ở các Huyện, Thành hội. Qua hội nghị giao ban đã tạo được tinh thần đoàn kết, thống nhất, học tập lẫn nhau, thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng HHHHhHội ngày càng vững mạnh và mang lại hiệu quả cao hơn./.

Nguyễn Đức Dự