Thứ ba, 10/04/2018 | 21:07

Thành phố Cần Thơ: Phấn đấu hoàn thành 10 chỉ tiêu năm 2019

Năm 2019, Cần Thơ nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các chương trình hỗ trợ chăm sóc nạn nhân phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Để phát huy vai trò uy tín của Hội, các cấp Hội Thành phố Cần Thơ phấn đấu thực hiện hoàn thành 10 chỉ tiêu năm 2019

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng nhân dịp tổng kết công tác Hội năm 2018

Thành phố Cần Thơ hiện có 5.724 hội viên với 4.319 nạn nhân CĐDC. Năm 2018, Thành hội triển khai thực hiện hoàn thành 9 chỉ tiêu cơ bản, với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp Hội. Đã có 7/9 quận, huyện, 68/85 xã, phường, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội vận động và chi hơn 10.736.486.000đ để chăm lo cho nạn nhân (xây dựng và sửa chữa 66 căn nhà, tặng 157 suất học bổng, 13.442 phần quà, vận động 214 suất địa chỉ đỏ để hỗ trợ thường xuyên cho nạn nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn)…

Điểm nổi bật, đó là Thành hội đã tổ chức nhiều sự kiện có tác động lớn đối với đời sống xã hội liên quan đến công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam: Đã tổ chức 3 cuộc khảo sát chuyên đề nhằm nâng cao năng lực quản lý, tham mưu và tổ chức thực hiện của cán bộ Hội các cấp; hướng dẫn nạn nhân làm hồ sơ để được hưởng chính sách theo quy định… Đến nay toàn thành phố có 3.601 người được hưởng chế độ nạn nhân CĐDC và chế độ bảo trợ xã hội. Năm 2018, Thành hội Cần Thơ được Trung ương Hội tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua, Ủy ban nhân dân thành phố tặng 4 bằng khen tập thể và 8 bằng khen cá nhân, Thành hội tặng giấy khen 18 tập thể và 27 cá nhân. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các quận, huyện cũng đã trao nhiều giấy khen cho các hội cơ sở và cán bộ hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các chương trình hỗ trợ chăm sóc nạn nhân phù hợp, thiết thực, hiệu quả để phát huy vai trò uy tín của Hội, năm 2019, các cấp Hội thành phố Cần Thơ phấn đấu thực hiện hoàn thành 10 chỉ tiêu năm 2019. Trước mắt tổ chức tốt cuộc vận động chăm sóc nạn nhân CĐDC dịp tết Nguyên đán, phấn đấu tặng trên 3.500 phần quà./.

Thành hội Cần Thơ

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển là một nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thường xuyên

Thăm và làm việc tại huyện biên giới Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các định hướng phát triển lớn của địa phương trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh, cần quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, xác định nhiệm vụ xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, thường xuyên, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.