Thứ sáu, 30/04/2021 | 08:49

Tỉnh hội Bắc Giang ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với Hội Cựu chiến binh tỉnh giai đoạn 2021-2025

Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động số 06/CTPH ngày 16/6/2015 của Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCB); căn cứ kết quả chương trình phối hợp giữa Tỉnh hội và Hội CCB tỉnh Bắc Giang đã tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2015-2020. Kết quả trong 5 năm hai Hội đã phối hợp chỉ đạo, tổ chức phát triển bộ máy cán bộ hội các cấp, chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh: hỗ trợ sửa chữa làm mới hàng chục ngôi nhà, tặng hàng ngàn suất quà, học bổng, xe lăn… tổng trị giá trên 5 tỷ đồng; đặc biệt hai Hội đã tích cực phối hợp trong công tác kiện toàn xây dựng tổ chức Hội cơ sở, đã có 87 lượt cán bộ Hội CCB các cấp tham gia vào Ban chấp hành và kiêm nhiệm cán bộ Hội NNCĐDC/dioxin các cấp, góp phần xây dựng tổ chức Hội ở cơ sở vững mạnh.

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Cựu chiến binh và Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025

Lãnh đạo hai hội cùng Ký kết Chương trình


Ngày 20/3/2021, tại Hội trường Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo hai tổ chức Hội đã thực hiện ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025. Tham dự chương trình ký kết có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy Ban MTTQ tỉnh, Thường trực tỉnh Hội và cán bộ của hai cơ quan Tỉnh hội. Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội CCB tỉnh và ông Thân Văn Nhau, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã khẳng định tầm quan trọng của việc phối kết hợp giữa 2 Hội trong thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Kết luận số 66/KL-TW ngày 4/3/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TW của Bộ chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Giang và Hội CCB tỉnh Bắc Giang, thống nhất chương trình nội dung phối hợp hoạt động giữa hai Hội giai đoạn 2021-2025, cụ thể là:

1. Chỉ đạo các cấp Hội của mình đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước về giải quyết hậu quả của chất độc hóa học (CĐHH), về hoàn cảnh sống và gương điển hình các Nạn nhân vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.v.v…thường xuyên trao đổi thông tin với Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh, các gương tốt của CCB và nhân dân về chăm sóc giúp đỡ Nạn nhân, về sự vươn lên của Nạn nhân là CCB trên Tờ tin của Hội CCB tỉnh và Trang thông tin điện tử Hội Nạn nhân CĐDC tỉnh Bắc Giang (vava.bacgiang.gov.vn).

2. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho các cấp Hội tham mưu, phối hợp với địa phương thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; công văn số 1337-CV/TU ngày 8/9/2015 của Tỉnh ủy Bắc Giang “V/v triển khai thực hiện chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng (khóa XI)”, Kế hoạch số: 2044/KH-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về “Kế hoạch khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

3. Phối hợp tuyên truyền xây dựng Kế hoạch thực hiện công văn số 12440/CV/VP-TW ngày 30/7/2020 thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư “về hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam 10/8/1961-10/8/2021” và công văn số 1557/UBND-KGVX, ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo “Về việc đồng ý chủ trương tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thảm họa da cam/dioxin Việt Nam” và Kế hoạch “Hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam trên địa bàn tỉnh”.

- Tổ chức quán triệt cho cán bộ hội viên các cấp, tích cực tham gia cuộc thi viết dự thi Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tổ chức về đề tài “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam” lần thứ 1 năm 2020-2021.

4. Chỉ đạo Hội các cấp phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam cùng cấp vận động Nạn nhân CĐDC và CCB trong tỉnh tham gia và ủng hộ Nạn nhân CĐDC tỉnh; hưởng ứng phong trào hành động “vì Nạn nhân chất độc da cam” do Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phát động.

5. Hai Hội trao đổi tăng cường kiện toàn công tác tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin, cử cán bộ Hội CCB tham gia Ban Chấp hành hoặc tham gia chủ trì Hội NNCĐDC/dioxin nhất là ở cơ sở có nhiều khó khăn góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Các cơ sở xã, phường, thị trấn nơi chưa có Hội NNCĐDC/dioxin thì Hội CCB giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi của Nạn nhân chất độc da cam.

6. Chỉ đạo cơ quan chức năng của mình phối hợp nghiên cứu, tham gia đề xuất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm CĐHH, bao gồm: Chính sách đối với người tham gia kháng chiến, con đẻ và cháu của họ bị nhiễm CĐHH; Tham mưu, tư vấn, hướng dẫn các Hội viên tham gia kháng chiến bị nhiễm CĐHH có đủ điều kiện, kiện toàn hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền xét duyệt, được thụ hưởng chính sách của Nhà nước về người tham gia kháng chiến bị nhiễm CĐHH. Phối hợp nghiên cứu, tham gia trao đổi những vấn đề khác có liên quan đến tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Hội NNCĐDC/dioxin.

7. Phối hợp thực hiện các nội dung chương trình: Giúp đỡ các Nạn nhân là cựu chiến binh bị nhiễm CĐDC/DIOXIN có nhu cầu được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội.

- Xây nhà theo chương trình của chính phủ, phối hợp vận động cán bộ, hội viên quyên góp, ủng hộ giúp đỡ làm nhà, sửa nhà cho hội viên CCB, NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thăm tặng quà nhân dịp các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm thảm họa da cam ở Việt Nam 10/8 hằng năm.

- Tổ chức an dưỡng, điều dưỡng, phục hồi chức năng, cấp tặng xe lăn…cho CCB và Nạn nhân con cháu của họ bị nhiễm CĐDC/DIOXIN. Phối hợp nghiên cứu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm tổ chức, nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng, dạy chữ, dạy nghề cho NNCĐDC ở Làng hữu nghị Hòa Bình và Trung tâm nhân đạo Phú Quý trực thuộc Hội Nạn nhân CĐDC/DIOXIN tỉnh Bắc Giang.

- Chỉ đạo Hội CCB và Hội Nạn nhân CĐDC/DIOXIN các cấp phối hợp chặt chẽ trong việc tuyển chọn CCB và con CCB là NNCĐDC/dioxin đủ điều kiện được nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ xã hội của Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC Việt Nam hoặc về điều dưỡng xông hơi giải độc tại trung tâm nhân đạo Phú Quý, địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Mỹ độ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

8. Phối hợp và chủ động đẩy mạnh công tác đối ngoại, vận động các tổ chức phi chính phủ quốc tế để giúp đỡ các Nạn nhân và ủng hộ cuộc đấu tranh đòi Mỹ phải có trách nhiệm đối với các Nạn nhân CĐDC/DIOXIN do Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Chương trình phối hợp sẽ tạo điều kiện cho tổ chức và Hội viên của hai Hội tham gia có hiệu quả các hoạt động chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả chăm sóc giúp đỡ NNCĐDC và Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Ma Thị Thìn Nga – Phó Chủ tịch Tỉnh hội Bắc Giang