Thứ ba, 02/02/2021 | 14:51

Tỉnh hội Long An trao Cờ thi đua cho 3 huyện đạt thành tích xuất sắc

Ngày 29/01/2021 Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành

Trong năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thiên tai lũ lụt miền ở miền Trung và thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy nhưng được sự quan tâm của cấp ủy đảng, các cấp hội trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hoạt động đạt nhiều kết quả đáng kể theo nhiệm vụ nhà nước giao. Trong năm tuyên truyền 139 cuộc, với 2.492 lượt người dự, đưa tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 122 tin, bài với các nội dung: Chỉ thị 43-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam", Nghị định của Chính phủ về chế độ chính sách đối với NNCĐDC, Công ước Liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật, công tác tổ chức Hội ở 3 cụm: Thành hội Tân An, Tân Thạnh và Thạnh Hóa có trên 100 người tham dự.

Song song đó, triển khai công tác phối hợp hành động tuyên truyền Bảo vệ môi trường được 5 lớp với 170 cán bộ hội viên dự.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên các cấp hội trong tỉnh tự vận động được 23.816 phần quà, trị giá 8 tỷ 924 triệu đồng, cấp 50 chiếc xe lăn, xe lắc trị giá 92 triệu đồng. Xây và sửa 6 căn nhà, trị giá 231 triệu đồng, vận động xây 3 cầu trị giá 250 triệu đồng. Cấp học bổng 235 suất và nuôi dưỡng thường xuyên 45 người với tổng số tiền 549 triệu đồng.

Tỉnh hội trao cờ thi đua xuất sắc

Các huyện Đức Hòa, Thủ Thừa, Cần Giuộc đã vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đạt hiệu quả cao để giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân và thực hiện tốt các phong trào năm 2020 đạt thành tích xuất sắc được Tỉnh hội trao Cờ thi đua.

Ngoài ra hai huyện Đức Hòa, Thủ Thừa còn được khen thưởng 2 chuyên đề “Bao la tình người” và “Phối hợp vận động các cơ sở thờ tự”.

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Long An triển khai kế hoạch để các cấp hội thực hiện tốt công tác chăm sóc nạn nhân trong dip Tết Nguyên đán Tân Sửu và kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam và các công tác trọng tâm khác trong năm 2021./.

Hoàng Đệ