Thứ bảy, 05/06/2021 | 10:49

Tỉnh hội Quảng Ngãi kiểm tra công tác hội

Thực hiện kế hoạch công tác hội năm 2021, Ban Kiểm tra Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Ngãi thực hiện kiểm tra, giám sát công tác hội tại huyện Trà Bồng và thị xã Đức Phổ. Đoàn kiểm tra do ông Đặng Văn Thinh, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban kiểm tra Tỉnh hội làm Trưởng đoàn và các thành viên của Ban kiểm tra Tỉnh hội.

Tại các Huyện hội, Đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo Hội báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2020, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đặc biệt những khó khăn về kinh phí hoạt động và tiền thù lao cho cán bộ làm công tác hội chưa được cơ quan chức năng tại địa phương quan tâm. Trong năm 2020, lãnh đạo Hội huyện Trà Bồng, thị xã Đức Phổ đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị ở Hội cơ sở; Hội các cấp trong địa bàn chủ động xây dụng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021) và ngày Vì nạn nhân chất độc da cam. Phối hợp tốt với các đơn vị liên quan cùng thực hiện những nội dung chương trình phối hợp hoạt động đã ký kết. Việc quán triệt, thực hiện Điều lệ Hội, Quy chế hoạt động của Ban chấp hành trong nhiệm kỳ, công tác phát triển hội viên và duy trì sinh hoạt Chi hội, công tác vận động nguồn lực xây dựng quỹ NNCĐDC, công tác tuyên truyền, thi đua của Hội, quản lý hồ sơ theo dõi nạn nhân và hội viên trong huyện được duy trì tốt.

Đoàn kiểm tra công tác Hội tại Hội Thị xã Đức Phổ

Kết luận chung, các đơn vị được kiểm tra giám sát đã làm tốt công tác chuẩn bị, giúp đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ. Qua kiểm tra khẳng định các đơn vị đều tổ chức thực hiện tốt mọi nhiệm vụ công tác Hội, tích cực vận động nguồn lực xây dựng quỹ Hội. Đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai hoạt động, yêu cầu các đơn vị liên quan phải khắc phục ngay, đặc biệt công tác tuyên truyền, chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam phải được chú ý tích cực hơn.

Tin: Ẩu Ly. Ảnh: Xuân Hoàng

Phòng chống đại dịch Covid-19: Phòng là cơ bản - chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên

Đại dịch Covid-19 với sự xuất hiện của các biến chủng mới có khả năng lây lan nhanh, nguy hiểm hơn và diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Dịch bệnh có thể còn kéo dài và đang đặt ra thách thức lớn cho chúng ta trong công tác phòng, chống dịch và những nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Phòng chống dịch bệnh Covid-19 được xem là cuộc chiến lâu dài, không thể khống chế tuyệt đối, vì vậy phải thích ứng và có cách làm phù hợp: phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài - chống là quan trọng, thường xuyên.

Hội nghị Ban Thường vụ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam lần thứ 5, khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Sáng 13/7, Ban Thường vụ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5, khóa IV. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội; các ủy viên thường trực công tác tại Trung ương Hội và các tỉnh phía Bắc. Do tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp nên các Ủy viên Thường vụ tại các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến.