Thứ bảy, 05/06/2021 | 10:49

Tỉnh hội Quảng Ngãi kiểm tra công tác hội

Thực hiện kế hoạch công tác hội năm 2021, Ban Kiểm tra Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Ngãi thực hiện kiểm tra, giám sát công tác hội tại huyện Trà Bồng và thị xã Đức Phổ. Đoàn kiểm tra do ông Đặng Văn Thinh, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban kiểm tra Tỉnh hội làm Trưởng đoàn và các thành viên của Ban kiểm tra Tỉnh hội.

Tại các Huyện hội, Đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo Hội báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2020, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đặc biệt những khó khăn về kinh phí hoạt động và tiền thù lao cho cán bộ làm công tác hội chưa được cơ quan chức năng tại địa phương quan tâm. Trong năm 2020, lãnh đạo Hội huyện Trà Bồng, thị xã Đức Phổ đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị ở Hội cơ sở; Hội các cấp trong địa bàn chủ động xây dụng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021) và ngày Vì nạn nhân chất độc da cam. Phối hợp tốt với các đơn vị liên quan cùng thực hiện những nội dung chương trình phối hợp hoạt động đã ký kết. Việc quán triệt, thực hiện Điều lệ Hội, Quy chế hoạt động của Ban chấp hành trong nhiệm kỳ, công tác phát triển hội viên và duy trì sinh hoạt Chi hội, công tác vận động nguồn lực xây dựng quỹ NNCĐDC, công tác tuyên truyền, thi đua của Hội, quản lý hồ sơ theo dõi nạn nhân và hội viên trong huyện được duy trì tốt.

Đoàn kiểm tra công tác Hội tại Hội Thị xã Đức Phổ

Kết luận chung, các đơn vị được kiểm tra giám sát đã làm tốt công tác chuẩn bị, giúp đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ. Qua kiểm tra khẳng định các đơn vị đều tổ chức thực hiện tốt mọi nhiệm vụ công tác Hội, tích cực vận động nguồn lực xây dựng quỹ Hội. Đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai hoạt động, yêu cầu các đơn vị liên quan phải khắc phục ngay, đặc biệt công tác tuyên truyền, chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam phải được chú ý tích cực hơn.

Tin: Ẩu Ly. Ảnh: Xuân Hoàng

Bài phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh tại buổi gặp mặt cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Tạp chí Da cam Việt Nam nhân Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2021), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức gặp mặt cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Tạp chí Da cam Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đã có bài phát biểu động viên cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên của Tạp chí. Tạp chí Da cam Việt Nam trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Hội.

Một số hoạt động nổi bật hướng tới kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2021)

Quán triệt và thực hiện Công văn số 12440-CV/VPTW, ngày 01/7/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về Thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Về hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam tại Việt Nam, thời gian qua Hội NNCĐDC/dioxin các cấp đã đẩy mạnh hoạt động và đạt nhiều kết quả quan trọng.