Thứ năm, 13/06/2019 | 09:49

Trao đổi kinh nghiệm giữa hai thành hội Cao Bằng - Bắc Giang

Lần thứ hai, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) và Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm hoạt động Hội giữa hai thành phố.

Đến dự buổi giao lưu có đại diện cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các hội của thành phố Cao Bằng và lãnh đạo Tỉnh hội Cao Bằng. Đoàn Bắc Giang có 29 thành viên do ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Chủ tịch Hội tỉnh Bắc Giang làm Trưởng đoàn. Hai hội đã thông tin, trao đổi kết quả công tác và chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ hội, qua đó tăng thêm sự đoàn kết, gắn bó giữa hai Hội.

Hội thành phố Cao Bằng có trên 1.500 người tham gia chiến đấu ở vùng Mỹ phun rải chất độc hoá học. Hội được thành lập ngày 26/8/2008, hiệ n nay có 11/11 hội cơ sở xã, phường và 53 chi hội tổ dân phố, gồm 487 hội viên, trong đó 182 người được hưởng chế độ (141 trực tiếp, 41 gián tiếp); 11 gia đình có 2 nạn nhân, 2 gia đình có 4 nạn nhân. Trong những năm qua, Thành hội luôn thự hiện tốt 2 nhiệm vụ cơ bản trọng tâm là xây dụng tổ chức hội vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC. 9 năm qua, Hội luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua do Tỉnh hội phát động.

Hội thành phố Bắc Giang có 1106 hội viên, có 16 hội cơ sở xã phường, thị trấn; 102 chi hội tổ dân phố. Toàn thành phố có 2.200 CCB đã tham gia chiến trường vùng Mỹ rải chất độc hoá học; hiện có 735 đối tượng được hưởng chế độ (581 trực tiếp, 154 gián tiếp). Trong hoạt động, Hội coi trọng nhiệm vụ phát triển, củng cố tổ chức hội và quan tâm chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Hội luôn giữ vững danh hiệu xuất sắc, nhận nhiều bằng khen của TW Hội, UBND tỉnh, UB MTTQ tỉnh.

Qua trao đổi, hai Hội thống nhất: Tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất cho cấp uỷ, chính quyền các biện pháp xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt Chỉ thị 43; phối hợp chặt chẽ với Hội CCB nhất là cấp cơ sở trong vận động, phát triển hội viên và xây dựng các chi hội cơ sở vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp hội có trách nhiệm, gương mẫu, tận tuỵ vì nạn nhân CDDC. Hai đơn vị sẽ tiếp tục duy trì hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, cùng xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Nguyễn Thị Oanh

Phó CT Hội tỉnh Cao Bằng