Thứ năm, 29/04/2021 | 09:45

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm ngày 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam. Ngày 22/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 703/UBND-KGVX chỉ đạo các ngành các cấp trong tỉnh tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Thảm họa Da cam ở Việt Nam. Trong đó, tỉnh giao cho các Sở, Ban ngành UBND huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Thảm họa Da cam ở Việt Nam. Gắn với đánh giá 06 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/05/2015 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Đảng viên đoàn viên, hội viên và nhân dân về tính chất nguy hiểm hậu quả lâu dài của thảm họa Da cam đối với môi trường và con người. Vận động các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ nạn nhân chất độc Da cam về tinh thần và vật chất, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân.

- Các sở LĐ-TB và XH, sở Y tế, sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, sở Tài chính căn cứ vào chức năng của ngành có nội dung hoạt động cụ thể thiết thực.

- Hội NNCĐDC tỉnh phối hợp với sở LĐ-TB và XH tham mưu cho UBND tỉnh phát động đợt quyên góp trong toàn tỉnh ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc Da cam và tổ chức thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Hành động vì NNCĐDC do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Báo Tuyên Quang, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh mở chuyên mục, phóng sự, đưa tin viết bài về tấm gương nạn nhân vượt khó vươn lên, cán bộ, hội viên người nuôi dưỡng tiêu biểu trong công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân. Tổ chức tọa đàm, gặp gỡ các nạn nhân chất độc Da cam trên truyền hình nhân dịp kỷ niệm 60 năm thảm họa Da cam ở Việt Nam.

Tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào chăm sóc giúp đỡ nạn nhân giai đoạn 2016-2020.

Nguồn: Hội tỉnh Tuyên Quang