Thứ ba, 08/12/2020 | 07:32

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ Ba, khóa IV (nhiệm kỳ 2018-2023)