Thứ năm, 15/08/2019 | 11:00

Nghĩ về hội hôm nay

Hơn một năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin có sự biến động về tổ chức và không còn thuần nhất như trước. Do có sự sáp nhập về tổ chức, ở một số tỉnh, tên gọi của Hội có sự thay đổi, mỗi nơi một khác. Đó là, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre; Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Trà Vinh; Hội Người khuyết tật, Nạn nhân chất độc da cam, Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị.

Ban Chấp hành Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ở Vĩnh Phúc, UBND tỉnh đã ra quyết định chuyển Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh về trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc.
Ở Cao Bằng, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định giải thể Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Nguyên Bình.
Ở Vĩnh Long, UBND huyện Vũng Liêm ra quyết định giải thể Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp huyện, 20 hội cấp xã; giao chức năng, nhiệm vụ của Hội cho ngành Lao động, Thương binh và Xã hội.
Ở Đồng Tháp, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin họp ngày 12/4/2019 đã ra Nghị quyết về việc hợp nhất Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh và Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ em mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Tháp…
Những sự kiện nêu trên mặc dù là nhỏ, lẻ, diễn ra ở từng địa phương, nhưng đã ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng của đội ngũ cán bộ làm công tác hội và phần nào ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị của Hội.
Diễn ra tình trạng đó là do một số địa phương quán triệt và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp bộ máy, tinh gọn tổ chức biên chế trong khi chưa có hướng dẫn cụ thể của các ban, bộ, ngành Trung ương. Có tổ chức hội chưa nắm vững trách nhiệm, quyền hạn của mình; chưa kịp thời phối hợp với các ban, sở, ngành làm tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương về sáp nhập các tổ chức hội có chức năng, nhiệm vụ gần giống nhau. Chưa lý giải đầy đủ và có sức thuyết phục về việc có nên hay chưa nên sáp nhập? Sáp nhập như thế nào là phù hợp? Tên gọi của Hội ra sao sau khi sáp nhập là hợp lý?
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam thống nhất cao với Nghị quyết số 18, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng. Tuy nhiên, trong tổ chức triển khai thực hiện chủ trương của Đảng cần có cái nhìn vừa tổng thể vừa cụ thể trong hoàn cảnh cụ thể, đặng tìm ra đáp số đúng cho phương trình nhiều ẩn số của thực tiễn sinh động.
Cần nói rõ rằng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin ra đời là thành quả của một quá trình vận động có ý nghĩa chính trị - xã hội và mang tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của hàng triệu đồng chí, đồng bào trong cả nước. Sứ mệnh cao cả, nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang của Hội là tuyên truyền, vận động các tầng lớp xã hội, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài chung tay góp sức xoa dịu nỗi đau da cam; đại diện cho nạn nhân chất độc da cam trong cuộc đấu tranh đòi Mỹ phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học do họ gây ra.
Tính đặc thù của Hội là rất rõ ràng, dù có gọi đặc thù hay không gọi đặc thù!
Tính chính trị - xã hội của Hội là điều không cần bàn cãi, dù trên danh nghĩa ngoại giao Hội là một tổ chức phi chính phủ.
Vì vậy, nếu có sáp nhập, tên gọi mới của “liên hiệp hội” cần phản ánh rõ vai trò, vị trí, tính chất, nhiệm vụ của “thành tố Da cam”.
Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ rõ: “Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; “Các bộ, ngành, địa phương quan tâm tạo điều kiện để Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin nâng cao chất lượng hoạt động. Có chính sách phù hợp đối với người làm việc tại Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam”; “Các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền những chủ trương, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin”.
Người viết bài này cho rằng, do chưa quán triệt, nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng nên một số người có trách nhiệm đã tham mưu đề xuất và vội vã ra quyết định giải thể Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền cho phép; có biểu hiện hạ thấp, coi nhẹ vai trò của Hội khi đặt Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thuộc quyền quản lý của một Hội khác; chưa tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng trong việc đặt tên Hội sau khi sáp nhập sao cho thấu tình đạt lý.
Hy vọng rằng, lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp đã và sẽ chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho lãnh đạo địa phương xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả, dù trong hoàn cảnh nào cũng thể hiện được vai trò, vị thế của mình, hoàn thành thắng lợi “nhiệm vụ chính trị, xã hội được Đảng, Nhà nước giao”.
Lê Nam Huy