Thứ sáu, 14/02/2020 | 15:22

Phiên họp thường kỳ của Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Da Cam Việt Nam

Ngày 13/02/2020, tại cơ quan Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã diễn ra phiên họp năm 2020 của Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Da Cam Việt Nam, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng: Trung tướng PGS,TS Nguyễn Thế Lực, Trung tướng PGS,TS Đặng Nam Điền, Đại tá Nguyễn Văn Khanh; Hội đồng Chỉ đạo đã mời Đại tá Lê Cường, Trưởng ban Tuyên truyền Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tham dự; cùng dự còn có các đồng chí Ban Biên tập: Đại tá Trần Đình Đích, Tổng Biên tập, 2 đồng chí Phó Tổng Biên tập: Mạnh Dũng và Bằng Giang.

Hội đồng Chỉ đạo nghe báo cáo của đồng chí Tổng Biên tập

Sau khi nghe đồng chí Tổng Biên tập báo cáo kết quả hoạt động trong thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ, những đề xuất kiến nghị trong những năm tới và ý kiến của các đồng chí tham dự phiên họp, Chủ tịch Hội đồng kết luận:

Tạp chí luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, có đóng góp xứng đáng vào kết quả của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; đã có sự phát triển nhanh, đúng hướng, đạt hiệu quả cao, có sức lan tỏa tốt ở trong nước và nước ngoài. Đã tập trung tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam; chế độ, chính sách đối với NNCĐDC và cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam. Tạp chí được Hội NNCĐDC/dioxin các cấp, các địa phương đánh giá cao. Hội đồng Chỉ đạo đánh giá Ban Biên tập có bản lĩnh, năng lực tốt, nhiệt tình, trách nhiệm; nội bộ Tạp chí có tinh thần đoàn kết nhất trí cao.

Tuy nhiên, còn có một số bài chất lượng chưa cao; còn ít bài chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của lãnh đạo Hội; số bài nghiên cứu, trao đổi, kinh nghiệm, bài điều tra, phản ảnh sâu về tình hình tổ chức hội các cấp, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến trong vùng bị phun rải chất độc hóa học và NNCĐDC còn ít. Sự cân đối về các chuyên mục trong các số có lúc chưa được hợp lý, do đó tính phong phú của Tạp chí phần nào còn hạn chế.

Hội đồng Chỉ đạo của tạp chí sẽ họp thường kỳ hằng năm để định hướng hoạt động và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong năm, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Tạp chí. Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện cho hoạt động của Tạp chí ngày một tốt hơn.

Hội đồng Chỉ đạo lắng nghe Kết luận của Chủ tịch

Hội đồng Chỉ đạo đánh giá những kết quả đạt được trong những năm qua là rất đáng trân trọng, góp phần tích cực vào việc xây dựng Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam vững mạnh. Hy vọng cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên Tạp chí phát huy tốt hơn nữa những ưu điểm, khắc phục những hạn chế để khẳng định được vị thế của Tạp chí Da cam Việt Nam./.

Út Chu