Thứ sáu, 04/12/2020 | 16:38

Thư của Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh gửi Chánh án và các thẩm phán Tòa án Evry xét xử vụ kiện của bà Trần Tố Nga