Nạn nhân da cam Hà Tĩnh - dai dẳng những nỗi đau

Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, kể từ khi xảy ra thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2020) nhưng, những nỗi đau da cam vẫn hằn sâu trong mỗi gia đình nạn nhân trên mảnh đất Hà Tĩnh.

Quảng Ninh: Còn nhiều hoàn cảnh thương tâm cần giúp đỡ

Theo thống kê, tỉnh Quảng Ninh có trên 9000 người bị nhiễm chất độc hóa học. Từ năm 2000 đến nay, toàn tỉnh đã có gần 7000 người được các cơ quan thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện hưởng chế độ chất độc hóa học. Hiện có 5400 người còn sống đang hưởng chế độ, trong đó có trên 70% là người hoạt động kháng chiến trước 30/4/1975, gần 30% là con, cháu của họ. Hàng trăm gia đình có từ 3 ,4, 5 nạn nhân và có 3 thế hệ đều bị nhiễm CĐDC; nhiều cặp vợ chồng đều là nạn nhân chất độc da cam.

Nỗi đau trên miền đất khó

Tôi đã đi và gặp, gặp quá nhiều nỗi đau về những nạn nhân chất độc da cam. Sau ngày Mỹ gieo rắc thảm họa da cam cho dân Việt, tôi lại lục tìm những tình cảnh mình đã gặp. Trong một nỗi đau, nỗi đau nào nhớ nhất, hẳn đấy là nỗi đau ám ảnh nhất. Và tôi chắc, những nỗi đau mình nhớ, “liệt kê” ra đây là ám ảnh nhất do di họa chiến tranh về chất độc da cam để lại.