Thứ hai, 09/03/2020 | 08:50

Chuyện về chủ tịch Hội quận Ô Môn

Là CCB, thương binh, NNCĐDC, ông Phạm Hồng Thái còn làm Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ từ khi mới thành lập năm 2007 đến nay. Ông là người hiền lành, chăm chỉ, chịu khó, nhưng rất nguyên tắc trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Điều mà ông thường nói với đội ngũ cán bộ hội cơ sở: Phải luôn bám vào qui chế hoạt động của Ban Chấp hành để điều hành công việc và phải gần gũi với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức, cá nhân có tấm lòng thiện nguyện với NNCĐDC thì công tác vận động chăm sóc nạn nhân mới có hiệu quả. Triển khai kế hoạch phải đi liền với kiểm tra, kiểm tra giúp cho Ban Thường vụ đôn đốc, uốn nắn kịp thời mới đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch đề ra…

Năm 2019, Quận hội Ô Môn đã tổ chức 4 kỳ họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội. Mỗi lần tổ chức, ông đều chuẩn bị nội dung rất chu đáo, phân công nhiệm vụ rất cụ thể với từng thành viên trong Ban Chấp hành, với 4 thành viên cơ cấu ở các ngành, ông đều gợi ý tham gia đóng góp cho Hội. Kết quả trong năm 2019, Phòng Lao động - TBXH đã vận động Công ty Protrade Bình Dương tặng 101.200.000đ cho nạn nhân, Phòng Nội vụ tham mưu UBND quận khen thưởng 5 tập thể và 15 cá nhân, trong đó có 8 mạnh thường quân; Hội Chữ thập đỏ phối hợp vận động quà, sửa chữa nhà cho nạn nhân; Đài truyền thanh đưa 35 tin bài trên phương tiện thông tin đại chúng...
Ông thường xuyên gặp gỡ báo cáo, tham mưu với lãnh đạo địa phương về tình hình công tác Hội, về chế độ chính sách cho cán bộ Hội; do vậy, từ tháng 7/2012 đến nay, Chủ tịch Hội các phường đều hưởng thù lao mức 1 của lương cơ sở, hỗ trợ kinh phí hoạt động từ 2 đến 5 triệu đồng/1phường/năm, hàng tháng được cấp Tạp chí Da cam Việt Nam; đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên của quận Hội và kinh phí bổ sung hỗ trợ thực hiện các chủ trương của cấp trên chỉ đạo như tổ chức ngày vì NNCĐDC Việt Nam (10/8), gặp gỡ các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho Hội trong chăm sóc nạn nhân, giữ được mối quan hệ nhiều năm đối với các mạnh thường quân truyền thống của Hội.
Với kết quả đạt được, năm 2019 có 5/7 hội cấp phường đạt vững mạnh, không có yếu kém. Toàn hội vận động được 582.410.000đ để chăm sóc 1.424 lượt/394 nạn nhân. Quận hội Ô Môn là đơn vị triển khai tốt Chỉ thị 43/CT-TW; được Thành hội Cần Thơ xếp loại là 1/3 đơn vị cấp quận, huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Tâm huyết trong công việc cùng những kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành tổ chức Hội của ông Phạm Hồng Thái đã góp phần giữ vững nền nếp hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cơ quan Thường trực Hội, giữ vững thành tích nhiều năm liền trong phong trào chăm lo tốt cho NNCĐDC. Ông thật sự là tấm gương sáng của Hội, xứng đáng với Kỷ niệm chương do Trung ương Hội tặng và nhiều bằng khen, giấy khen của UBND thành phố Cần Thơ và Thành hội thưởng cho đơn vị và cá nhân ông vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội trong nhiều năm qua./.
Thành hội Cần Thơ