Từ 2 đàn ong tài trợ, ông Ân đã vượt khó làm giàu

Từ 2 đàn ong tài trợ, ông Ân đã vượt khó làm giàu

Nhận tài trợ 2 đàn ong, Nạn nhân chất độc da cam Trương Quang Ân không những nhân lên được hàng trăm đàn để phát triển kinh tế gia đình mà còn truyền nghề cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, giúp họ thoát nghèo.

Đoàn kết, thống nhất hơn nữa để chiến thắng dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân

Làm việc với MTTQ Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, càng khó khăn, phức tạp, càng phải đoàn kết, thống nhất, phát huy hơn nữa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Chính phủ luôn cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe học hỏi, cố gắng hết sức, tất cả vì cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.