Sau khi có Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư và ngay sau khi thành lập tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai, quán triệt việc thực hiện Chỉ thị ở một số sở, ban, ngành, các đơn vị và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh về hoạt động đối ngoại nhân dân, đồng thời Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể trong việc triển khai thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ngày 04/12/2007, Ban Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể tỉnh Đăk Nông đã ký kết Bản ghi nhớ chương trình phối hợp giữa khối Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể tỉnh Đăk Nông, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với khối Mặt trận, các đoàn thể tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

Thời gian qua quan hệ ngày càng trở nên toàn diện và đi vào chiều sâu, góp phần củng cố bền chặt hơn tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước nói chung và nhân dân hai tỉnh Đăk Nông - Việt Nam và Mundulkiri - Campuchia nói riêng. Trên cơ sở kết quả các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo hai tỉnh, nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, phát triển đã được tích cực triển khai thực hiện, góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong quan hệ đối ngoại. Tỉnh Đăk Nông hỗ trợ cho tỉnh Mundulkiri, Campuchia trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng như: xây dựng Trường phổ thông dạy nghề dân tộc nội trú; xây dựng và sửa chữa một số trụ sở cơ quan hành chính của tỉnh Mundulkiri, với kinh phí gần 25 tỷ đồng; xây dựng đường vào doanh trại và mua sắm phương tiện làm việc cho Tỉnh đội Mundulkiri, với kinh phí gần 1 tỷ đồng; đầu tư xây dựng đường giao thông từ quốc lộ 14 đến Cửa khẩu Đắk Per với số vốn bố trí là 4 tỷ đồng/tổng mức đầu tư là 26,77 tỷ đồng; đầu tư xây dựng đường dây tải điện trung thế bán điện cho tỉnh Mundulkiri trong năm 2011 qua Cửa khẩu Bu Prăng, với tổng mức đầu tư gần 7 tỷ đồng; xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Mundulkiri giai đoạn 2010 - 2015, có định hướng đến năm 2025.

Các địa phương, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các đoàn cán bộ y tế khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân các xã khu vực biên giới thuộc các huyện Petchănđa, Ô Răng của tỉnh Mundulkiri; đồng thời tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh, phòng chống bệnh dịch, trao đổi kinh nghiệm về chẩn đoán, điều trị của các cán bộ y tế; nâng cấp bệnh viện huyện để tạo điều kiện tốt hơn trong khám chữa bệnh cho nhân dân hai bên biên giới. Tổ chức các buổi giao ban thường kỳ giữa hai huyện để thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh biên giới. Ngoài ra, các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa hai tỉnh được thường xuyên tổ chức, như biểu diễn văn nghệ, hội trại thanh niên 26/3... Nhân dịp các ngày Lễ lớn, Lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể, tổ chức nhân dân hai tỉnh đều tổ chức thăm viếng lẫn nhau để thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa hai tỉnh. Ngoài ra, các huyện biên giới của tỉnh cũng thường xuyên trao đổi, hỗ trợ về giống cây trồng, lương thực, thực phẩm cho nhân dân tỉnh Mundulkiri; hỗ trợ về công tác khuyến nông, khuyến lâm, tạo điều kiện cho cán bộ và nhân dân tỉnh Mundulkiri đến tham quan, nghiên cứu các mô hình phát triển nông, lâm nghiệp tại tỉnh Đắk Nông; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân của tỉnh bạn qua lại biên giới thăm thân, mua bán, trao đổi hàng hóa.

Xác định được tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, với tinh thần mở rộng các mối quan hệ đối ngoại, hợp tác để phát triển; thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta theo phương châm: đa dạng hóa, đa phương hóa, mở rộng các mối quan hệ với các nước trên nguyên tắc hợp tác, hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; trong thời gian qua, các tổ chức đoàn thể và tổ chức nhân dân trên địa bàn tỉnh cùng với cơ quan ngoại vụ địa phương tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, các truyền thống văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng đã thường xuyên tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh, cũng như tiềm năng, các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Khối dân vận, Mặt trận, các đoàn thể ở các huyện, các xã biên giới của tỉnh đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân khu vực biên giới về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là chính sách đối ngoại, chính sách dân tộc, tôn giáo và các hiệp định, quy chế khu vực biên giới.

Để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân các dân tộc vùng biên giới về mục đích, ý nghĩa “Ngày biên phòng toàn dân” và phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, gìn giữ an ninh trật tự thôn, buôn, bon khu vực biên giới”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với các đoàn thể, các Đồn biên phòng xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền tại 100% các huyện và các xã biên giới thu hút đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia. Thông qua các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với các đoàn khách nước ngoài, Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Nông, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng chủ động cung cấp các thông tin cho bạn bè quốc tế bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị hợp tác.

Nhận định hoạt động đối ngoại nhân dân là chiến lược lâu dài của Đảng, Nhà nước ta, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Do vậy để có biện pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới Tỉnh ủy Đắk Nông đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng theo Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Chính trị, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các địa phương, đơn vị. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động đối ngoại nhân dân, đảm bảo thống nhất trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, thông tin, gắn kết đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước với đối ngoại nhân dân. Phối hợp chặt chẽ và thống nhất giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức đoàn thể và tổ chức nhân dân ở cấp tỉnh và cấp huyện trong việc triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Hai là: Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; ưu tiên phát triển một cách ổn định, bền vững và ngày càng đi vào chiều sâu các mối quan hệ với các tổ chức nhân dân các nước láng giềng, đặc biệt là Campuchia, các nước bạn bè truyền thống, các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của ta; tăng cường quan hệ với các lực lượng yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên thế giới, các tổ chức nhân dân có tình cảm và thiện chí với Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện; tích cực tranh thủ nguồn lực quốc tế cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là: Tiếp tục đổi mới công tác đối ngoại nhân dân theo tinh thần chủ động hội nhập quốc tế, tích cực huy động sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân vào các hoạt động đối thoại, đấu tranh dư luận, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển. Đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân phù hợp với tình hình mới, vừa đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, vừa phát huy có hiệu quả sự chủ động, linh hoạt của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân.

Bốn là: Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đó xây dựng hình ảnh mới, tích cực, làm cho bạn bè quốc tế và nhân dân thế giới ngày càng hiểu biết hơn về đất nước, con người Việt Nam nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng; về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và công cuộc đổi mới của nước ta; nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế bằng các hoạt động văn hóa, giao lưu đa dạng với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới. Tăng cường công tác truyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại nhân dân.

Năm là: Huy động sự tham gia của các tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân vào hoạt động đấu tranh chống lợi dụng các vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Sáu là: Chú trọng quan hệ hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ, bảo vệ môi trường…Chủ động làm tốt công tác vận động các nguồn lực và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của địa phương, bảo đảm kết hợp hài hòa lợi ích của tổ chức, lợi ích quốc gia và địa phương.

Bảy là: Kiện toàn, củng cố và phát triển bộ máy, cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân, đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ các cán bộ chuyên trách có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.