Đây là nguồn cổ vũ, động viên quý báu và là động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng Tạp chí, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, tiếng nói của NNCĐDC và đáp ứng sự yêu mến, tin cậy của bạn đọc, góp phần đẩy mạnh công tác chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ, đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC ở Việt Nam.

LỜI CẢM ƠN
Hội NNCĐDC/dioxin quận Ba Đình chúc mừng Tạp chí nhân dịp 21/6/2022

Cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí Da cam Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, những tình cảm quý báu đó.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

Tạp chí Da cam Việt Nam