Thứ hai, 03/05/2021 | 15:15

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Long An: Gắn kết những tấm lòng với nạn nhân

Trong những năm qua, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam(NNCĐDC)/dioxin của tỉnh Long An với vai trò là tổ chức xã hội - từ thiện đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, tổ chức các hoạt động vận động các cá nhân, cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh trợ giúp NNCĐDC cải thiện cuộc sống mưu sinh hằng ngày bằng những việc làm thiết thực và mang đậm tính nhân văn

Toàn tỉnh hiện có 4.699 hội viên ở 98 Hội cơ sở, liên Chi hội cơ sở ở 105/188 xã, phường, thị trấn. Tổng số NNCĐDC hiện nay là 1.405 người (trong đó có 430 nạn nhân là con đẻ của người tham gia kháng chiến) đang hưởng trợ cấp. Theo Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC tỉnh Nguyễn Văn Thảnh: thời gian qua, các cấp Hội NNCĐDC của tỉnh đã bám sát nhiệm vụ của Hội trong hoạt động chuyên môn, nhất là thực hiện Chỉ thị 43 ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tỉnh hội cũng thường xuyên đề xuất, tham mưu với UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với NNCĐDC trên địa bàn tỉnh như: chế độ đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con, cháu của họ; chế độ trợ cấp cho người bị nhiễm chất độc hóa học trong và sau chiến tranh… Các cấp Hội còn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhằm kêu gọi sự cảm thông, chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ từ cộng đồng đối với những gia đình NNCĐDC cũng như các nạn nhân, để họ có điều kiện vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Hội huyện Thủ Thừa thăm gia đình NNCĐDC

Theo đó, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin của tỉnh luôn phát huy vai trò gắn kết những tấm lòng nhân ái với NNCĐDC. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động và phối hợp vận động với tổng giá trị thành tiền là trên 48 tỷ đồng (gồm tiền mặt và hiện vật) từ các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ, giúp đỡ các NNCĐDC. Ngoài ra, trong năm 2020, các cấp Hội tích cực tham gia hỗ trợ nạn nhân, người nghi phơi nhiễm có hoàn cảnh gia đình khó khăn trong đợt phòng chống dịch Covid-19. Có 5 huyện thực hiện tốt như: Thủ Thừa, Đức Huệ, Châu Thành, Đức Hòa, Cần Đước …đã trao tặng 1.866 phần quà, trị giá trên 600 triệu đồng, tiền mặt 60 triệu đồng, vận động may 200 khẩu trang cấp miễn trí, trị giá 1.200.000 đồng.

Ngoài ra, huyện Hội NNCĐDC/dioxin Đức Hòa còn phối hợp với các cơ quan chức năng, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp mở và duy trì 6 cây gạo ATM cấp phát cho dân nghèo trên 100 tấn gạo. Riêng Tỉnh hội xuất quỹ hỗ trợ cho nạn nhân, người nghi phơi nhiễm: 100 phần quà, trị giá 20 triệu đồng.

5 năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, nên tổ chức Hội được củng cố ngày càng hoàn thiện và đi vào hoạt động có nền nếp đem lại hiệu quả thiết thực, nâng cao một bước về vai trò và vị thế của tổ chức Hội, cùng sự tín nhiệm và lòng tin của NNCĐDC và gia đình nạn nhân trong tỉnh. Qua đó góp phần xoa dịu nỗi đau của gia đình cũng như bản thân các nạn nhân đang phải gánh chịu những hậu quả của chất độc hóa học trong chiến tranh để lại.

Đồng chí Nguyễn Văn Thảnh cho biết, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trong thời gian tới, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin của tỉnh sẽ tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức Hội và xây dựng đội ngũ cán bộ Hội ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, hướng về cơ sở và tích cực tuyên truyền, vận động, giúp đỡ, gắn bó hơn với NNCĐDC, nhất là các nạn nhân ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là khó khăn; đồng thời, tạo mọi điều kiện để các nạn nhân được tiếp cận và thụ hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ các NNCĐDC có cuộc sống ổn định, bền vững bằng cách giúp vốn sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Các cấp Hội của tỉnh chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền những chủ trương, chính sách đối với NNCĐDC…

Nguyễn Lang

Long An