Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 11 quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam (gồm Quỹ Bảo trợ NNCĐDC tỉnh và 10 quỹ Bảo trợ NNCĐDC huyện, thành phố, thị xã). Quỹ Bảo trợ NNCĐDC tỉnh được thành lập theo Quyết định số 780/QĐ-UB ngày 10/4/2002 của UBND tỉnh. Quỹ hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban Vận động xây dựng quỹ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định thành lập.

Từ khi Quỹ Bảo trợ NNCĐDC tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động cho đến nay đã có hiệu quả cao. Các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh và ngoài nước; cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang hàng năm đã ủng hộ, đóng góp đạt và vượt chỉ tiêu, năm sau cao hơn năm trước, đã góp phần đáng kể vào việc hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và gia đình họ giảm bớt khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Chỉ tính riêng từ năm 2015 đến nay, tổng số tiền vận động xây dựng quỹ trong toàn tỉnh là 36 tỷ 627 triệu 851 nghìn đồng. Số tiền trên được sử dụng vào việc tặng quà cho nạn nhân trong các dịp lễ, tết và ngày 10 tháng 8 hằng năm, bằng nhiều hình thức khác nhau như: xây, sửa nhà; tặng bò sinh sản; hỗ trợ giống vốn sản xuất; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí… Nhờ đó đã giúp nạn nhân và gia đình nạn nhân CĐDC cải thiện cuộc sống, vượt qua khó khăn.

Hơn 6 năm qua quỹ đã hỗ trợ 47.982 lượt người, với trị giá 35 tỷ 569 triệu 936 nghìn đồng. Mặc dù tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh còn nhiều khó khăn, có ảnh hưởng không nhỏ đến việc vận động xây dựng các loại quỹ, song Quỹ bảo trợ NNCĐDC vẫn được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang…trong tỉnh tích cực hưởng ứng đóng góp nên hàng năm đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu.

Gần đây, ngày 9/6/2021, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Hưng Yên có báo cáo về việc xin ý kiến chỉ đạo việc kiện toàn các Quỹ bảo trợ NNCĐDC trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh (là cơ quan thường trực của Quỹ Bảo trợ NNCĐDC tỉnh), có Tờ trình về việc kiện toàn Quỹ Bảo trợ NNCĐDC theo Nghị định 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ. Trong tờ trình, Hội Chữ thập đỏ đề nghị đổi tên từ “Quỹ Bảo trợ NNCĐDC” thành “Quỹ Nhân đạo” (thống nhất ở cả 2 cấp tỉnh và huyện). Đối tượng hưởng lợi từ quỹ gồm: Nạn nhân chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa… Đồng thời được sử dụng kinh phí của quỹ để hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh v.v…

Sau khi tiếp cận Tờ trình của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên, là những người công tác tại Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh nhiều năm, chúng tôi nhất trí với đề nghị kiện toàn các quỹ Quỹ Bảo trợ NNCĐDC trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 93/2019/NĐ-CP của Chính phủ, nhưng đề nghị giữ nguyên tên gọi là “Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam” theo Quyết định số 780/QĐ-UB ngày 10/4/2002 của UBND tỉnh.

Việc đề nghị giữ nguyên tên gọi “Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam”, với những lý do sau:

- Tên gọi này phù hợp với tính chất đối tượng tượng thụ hưởng (người hoạt động kháng chiến và con cháu họ bị nhiễm chất độc da cam;

- Nạn nhân chất độc da cam thuộc đối tượng là người có công với cách mạng, họ là những người đã từng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở những nơi Mỹ phun rải chất độc hóa học;

- Nạn nhân chất độc da cam và con cháu của họ đã được Pháp lệnh công nhận là người có công (Pháp lệnh số 36-L/CTN ngày 29/08/1994 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nếu Quỹ này vẫn do Hội NNCĐDC quản lý thì điều tiết rất thuận lợi, không qua khâu trung gian, phù hợp với việc cải cách hành chính, phục vụ trực tiếp, kịp thời cho đối tượng.

Sau mấy chục năm thực hiện đã được bổ sung hoàn chỉnh, để tiếp tục thực hiện cho tốt hơn, mới đây nhất, tại Pháp lệnh số: 02/2020/UBTVQH14, ngày 09 tháng 12 năm 2020 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng có riêng Mục 8 nói về người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học (Xin được trích dẫn nguyên văn ở phần cuối bài viết này)

Quyết định khi mới thành lập của UBND tỉnh (Quyết định số 28/2002/QĐ-UBND ngày 13/6/2002 của UBND tỉnh Hưng Yên) “Cho phép Hội Chữ thập đỏ thành lập Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam - tỉnh Hưng Yên” nhằm mục đích huy động các nguồn lực giúp đỡ nhân đạo trong và ngoài tỉnh để giúp đỡ người bị tác hại bởi chất độc hóa học trong chiến tranh. Trong quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam - tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo quyết định trên, tại Chương I - Những quy định chung, Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam là quỹ nhân đạo phi lợi nhuận, nhằm bảo trợ những người bị tác hại của chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam. Quỹ được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động và một số lượng biên chế cần thiết. Mục đích của quỹ là huy động mọi nguồn viện trợ nhân đạo trong và ngoài tỉnh để bảo trợ các nạn nhân chất độc da cam về tinh thần và vật chất, tạo điều kiện để cho các nạn nhân và gia đình họ hòa nhập với cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Với những lý do và cơ sở pháp lý nêu trên khẳng định: tên gọi Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam là rất phù hợp, hoạt động có hiệu quả trong nhiều năm qua, đã ăn sâu trong tiềm thức của mỗi người dân cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng. Nó không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo, từ thiện mà trong tâm thức mỗi người khi ủng hộ, đóng góp xây dựng quỹ còn thấy đó là nghĩa vụ và trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam và con cháu của họ - Những người có công trong cuộc chiến tranh chính nghĩa giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc và sự bình yên của dân tộc.

Vì vậy, cần giữ nguyên tên gọi là: Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam./.

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số: 02/2020/UBTVQH14, ngày 09 tháng 12 năm 2020

Mục 8. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC

Điều 29. Điều kiện, tiêu chuẩn người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất đc hóa học

1. Người đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 8 năm 1961 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K và một số địa danh thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bị nhiễm chất độc hoá học dẫn đến một trong các trường hợp sau thì được cơ quan có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”:

a) Mắc bệnh có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21 % trở lên;

b) Vô sinh;

c) Sinh con dị dạng, dị tật.

2. Chính phủ quy định chi tiết địa danh thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị và Danh mục bệnh, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hoá học quy định tại Điều này.

Điều 30. Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1. Trợ cấp hằng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như sau:

a) Người thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này thì được hưởng trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể theo các mức từ 21% đến 40%, từ 41% đến 60%, từ 61% đến 80% hoặc từ 81% trở lên;

b) Người thuộc trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này mà không mắc bệnh hoặc mắc bệnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 61% thì được hưởng trợ cấp hằng tháng như người có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%; trường hợp mắc bệnh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng tương ứng với tỷ lệ tổn thương cơ thể theo mức từ 61% đến 80% hoặc từ 81% trở lên quy định tại điểm a khoản này;

c) Bệnh binh mắc thêm bệnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này do nhiễm chất độc hóa học được khám giám định tổng hợp để hưởng trợ cấp hằng tháng tương ứng với tỷ lệ tổn thương cơ thể;

d) Bệnh binh thuộc trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này được hưởng trợ cấp hằng tháng đối với bệnh binh và trợ cấp hằng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%;

đ) Bệnh binh mắc thêm bệnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này do nhiễm chất độc hóa học và thuộc trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này được chọn hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại điểm c hoặc điểm d khoản này.

2. Phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81 % trở lên.

3. Trợ cấp người phục vụ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình.

4. Bảo hiểm y tế.

5. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần; trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.

6. Chế độ ưu đãi quy định tại các điểm c, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này.

Điều 31. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1. Trợ cấp hằng tháng đối với con đẻ bị dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên.

2. Bảo hiểm y tế đối với những người sau đây:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên;

b) Con đẻ quy định tại khoản 1 Điều này;

c) Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình.

3. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất như sau:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

b) Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng.

4. Chế độ ưu đãi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này đối với con đẻ quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Chế độ ưu đãi quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này đối với con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

6. Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng hiện hưởng khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con đẻ đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.

7. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng trong trường hợp sau đây:

a) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết;

b) Con đẻ quy định tại khoản 1 Điều này chết.

Lê Thế Thanh

(Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hưng Yên)