Thời gian vay: tối đa 10 năm.

Lãi suất vay năm 2019: 2,6%/năm và 3,6%/năm (Cố định trong suốt thời gian vay).

Đối tượng cho vay: Các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư bảo vệ môi trường thuộc các lĩnh vực sau:

1. Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tập có công suất thiết kế từ 2.500m³ nước thải trở lên trong một ngày đêm đối với khu vực đô thị loại IV trở lên

2. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường các khu, cụm công nghiệp làng nghề (bao gồm trạm xử lý nước thải tập trung, hồ xử lý, hồ điều hòa…)

3. Thu gom , vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường tập trung.

4. Xử lý chất thải nguy hại, đồng xử lý chất thải nguy hại.

5. Xử lý, cải tạo các khu vực môi trường bị ô nhiễm tại các khu công cộng.

6. Sản xuất, nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện chuyên dùng sử dụng trực tiếp trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; quan trắc và phân tích môi trường; sản xuất năng lượng tái tạo; xử lý ô nhiễm môi trường; ứng phó, xử lý sự cố môi trường.

7. Sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường gắn Nhãn xanh Việt Nam; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.

8. Quan trắc môi trường.

Ngoài các lĩnh vực ưu tiên cho vay nêu trên, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam cũng cho vay vốn lãi suất ưu đãi đối với các lĩnh vực khác được quy định tại phụ lục III – Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

Để biết thêm chi tiết, Quý Đơn vị vui lòng liên hệ:

QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 6 – Tòa nhà NXB Bản đồ, 85 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Tel: 024.62542736; 024.39429734; Fax: 024.39426329 Website:http://www.vepf.vn