Thành phố quan tâm đầu tư, kịp thời điều chỉnh định mức, chế độ bảo đảm cho nạn nhân chất độc da cam cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi về việc làm phù hợp, vượt qua khó khăn, để vươn lên hòa nhập cộng đồng. Thành phố Cần Thơ cũng đã xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc là trách nhiệm của các cấp, các ngành địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan và được triển khai thực hiện đồng bộ với những nhiệm vụ giải pháp theo từng thời gian vì mục đích bảo vệ sức khỏe con người, môi trường và phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đã giao trách nhiệm cho 16 sở ngành, UBND các quận, huyện và đề nghị UBMTTQ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ tham gia thực hiện.

Cùng trong thời gian này, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X tổ chức kỳ họp thứ 9, đã ban hành nghị quyết số 13/2022/NQ‑HĐND ngày 09/12/2022 về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và đối tượng khó khăn khác chưa được quy định tại Nghị định số 20/NĐ-CP.

Mức trợ giúp xã hội tại cộng đồng đối với thế hệ thứ 3 cháu nội, ngoại của người kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, người khuyết tật nặng là 900.000đ/tháng; cháu nội, ngoại của người kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, khuyết tật đặc biệt nặng là 1.200.000đ/tháng.

Nghị quyết đã thể hiện sự quan tâm của Thành phố trong thực hiện chính sách đối với NNCĐDC góp phần thực hiện có hiệu quả hơn Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam./.

Võ Thị Thanh Nga - Chủ tịch Hội TP. Cần Thơ