Thứ ba, 18/02/2020 | 08:45

Nhìn lại công tác vận động nguồn lực quốc tế năm 2019

Năm 2019, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã vận động được gần 14 tỷ đồng (gần 600.000 USD) từ các nguồn lực quốc tế. Mặc dù số tiền trên chỉ chiếm chưa đầy 2% tổng số tiền toàn Hội vận động được trong năm (355 tỷ đồng), nhưng tăng hơn nhiều so với những năm trước và đặc biệt là có rất nhiều ý nghĩa:
Thứ nhất là, số tiền Hội vận động được từ các nguồn lực quôc tế vẫn tiếp tục tăng trong khi công tác vận động các nguồn tài trợ từ các nguồn phi chính phủ của cả nước trong năm qua cũng như những năm gần đây có nhiều khó khăn. Theo số liệu công bố tại Hội nghị quốc tế lần thứ IV về hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (12-13/12/2019), 10 năm qua mỗi năm cả nước chỉ vận động được chưa đến 300 triệu USD, thấp hơn nhiều so với trước (trước đó mỗi năm vận động được trên 300 triệu USD).

Tính đến nay, bà Maggie Brooks, người Costa Rica đã hỗ trợ xây 7 nhà cho NNCĐDC Việt Nam

Thứ hai là, các khoản tài trợ tiếp tục đi theo theo chiều hướng phục vụ các mục tiêu bền vững, dài hạn như: hỗ trợ nâng cao năng lực của các trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và đào tạo, dạy nghề cho các nạn nhân; hỗ trợ sản xuất, học bổng cho nạn nhân, gia đình nạn nhân. Cụ thể:
+ Về nâng cao năng lực của các trung tâm bảo trợ xã hội của Hội: Đã thực hiện Dự án sửa chữa, tăng cường, nâng cấp một số công trình ở trung tâm Bảo trợ xã hội của Trung ương Hội trị giá 3,1 tỷ đồng do tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc tài trợ. Hiện nay Hội đang hoàn thiện các thủ tục để tiếp nhận dự án nâng cao năng lực ở trung tâm bảo trợ xã hội của Quảng Bình do Đại sứ quán Nhật Bản nhận hỗ trợ.
+ Về hỗ trợ sản xuất: Tiếp tục thực hiện Dự án ngân hàng bò (68 con tổng giá trị 987 triệu đồng ) ở Quảng Ngãi do Ủy ban Trung ương giáo hội Mennonite Mỹ (MCC) tài trợ. Đã ký bản ghi nhớ về Dự án hỗ trợ trồng rau sạch trị giá 2 tỷ đồng giữa Thành hội TP Hồ Chí Minh và Công ty Cải thiện môi trường quốc tế Nhật Bản và Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Dự án này được thực hiện sẽ mở đường để các nhà tài trợ triển khai các dự án tương tự ở các tỉnh, thành phố khác trên cả nước.
+ Về chữa trị bệnh, phục hồi chức năng cho nạn nhân: Đã thực hiện dự án hỗ trợ thực phẩm (vitamin) phục vụ xông hơi giải độc ở Trung tâm bảo trợ xã hội của Trung ương Hội trị giá 18.250 USD và dự án tập huấn nâng cao năng lực thực hành phục hồi chức năng và vật lý trị liệu cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế của các trung tâm bảo trợ xã hội của Hội do Quỹ DK Kim Mỹ- Hàn Quốc tài trợ; tiếp tục thực hiện dự án vật lý trị liệu cho 26 cháu ở trung tâm, 13 cháu ở cộng đồng trị giá 205 triệu đồng và dự án phục hồi chức năng cho 10 cháu tại trung tâm trị giá 77 triệu đồng ở Quảng Ngãi do MCC tài trợ và dự án 400 triệu đồng nuôi dưỡng trẻ em ở Đà Nẵng do UNICEF tài trợ.
+ Về hỗ trợ học bổng: Vẫn duy trì được dự án cấp học bổng của Nhật Bản (Quỹ “Hạt giống hy vọng”), Pháp (VNED) và của Câu lạc bộ Phụ nữ quốc tế ở Hà Nội.
Thứ ba là, một số khoản tài trợ của nước ngoài cho Hội đã tạo điều kiện để các cơ sở y tế của Nhà nước tham gia nhiều hơn, có hiệu quả hơn vào công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân của Hội như dự án của Quỹ DK Kim tổ chức thường xuyên các đợt tập huấn ở Việt Nam và nhận mỗi năm 2 bác sĩ, bao gồm cả các bác sĩ của các bệnh viện Nhà nước và Quân đội, sang thực tập tại Hàn Quốc để nâng cao kỹ năng phục hồi chức năng và vật lý trị liệu phục vụ nạn nhân.
Thứ tư là, các khoản tài trợ của bạn bè quốc tế còn là cầu nối để các tổ chức của Hội tiếp cận các nguồn tài trợ của chính phủ một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ…
Thứ năm là, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế còn có tác dụng quan trọng động viên tinh thần nạn nhân; khích lệ các tầng lớp nhân dân và chính quyền quan tâm chăm sóc đồng bào của mình là các nạn nhân và đặc biệt sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế tạo thành sức ép để Chính quyền Mỹ thấy được trách nhiệm của họ phải tăng cường tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh do họ gây ra. Có thể nói, làm tốt công tác vận động các nguồn lực quốc tế để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam chính là tham gia vào cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân.

Một lớp tập huấn phục hồi chức năng do tổ chức GCS thực hiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội của Hội

Nhìn lại một năm công tác đối ngoại cho thấy, vẫn còn tình trạng hoạt động không đồng đều giữa các địa phương; nhiều nơi chưa chủ động tìm kiếm nguồn tài trợ nước ngoài, chưa tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động đối ngoại. Mặt khác, do sự hỗ trợ của bè bạn quốc tế chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong toàn bộ nguồn lực Hội có thể vận động được, nên một số địa phương chưa thấy hết được ý nghĩa của công tác vận động quốc tế.
Bước sang năm 2020, quán triệt nhiệm vụ của Hội đã được xác định trong Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 14/5/2015 và tinh thần Chỉ thị số 04 ngày 06/07/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, công tác vận động các nguồn lực quốc tế hỗ trợ NNCĐDC cần tiếp tục hướng mạnh hơn tới các mục tiêu dài hạn, nhằm hỗ trợ ổn định cuộc sống cho NNCĐDC. Ngày 17/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025 (theo Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 17/9/2019). Theo đó, về khắc phục hậu quả chiến tranh, công tác vận động viện trợ phi chính phủ cần coi trọng sự giúp đỡ quốc tế để “Hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội và tái đinh cư tại các vùng bị ô nhiễm bởi vật liệu chưa nổ và chất độc hóa học tồn lưu”. Đối với Hội ta, chủ trương đã được Hội xác định là góp phần ổn định cuộc sống cho NNCĐDC không nơi nương tựa, đặc biệt là tiếp nhận các cháu nạn nhân không có nơi nương tựa vào các trung tâm bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng. Vận động các nguồn lực quốc tế để hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu về chất độc hóa học; trong đó công việc cụ thể đối với Hội là tham gia khảo sát, thống kê lại số NNCĐDC để tham mưu, hoàn thiện chính sách đối với NNCĐDC.
Hy vọng năm 2020 và những năm tiếp theo, chúng ta sẽ nỗ lực cao hơn nữa, hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC và đấu tranh đòi công lý cho họ, hướng tới mục tiêu khắc phục căn bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.
Phạm Trương

Phòng chống đại dịch Covid-19: Phòng là cơ bản - chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên

Đại dịch Covid-19 với sự xuất hiện của các biến chủng mới có khả năng lây lan nhanh, nguy hiểm hơn và diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Dịch bệnh có thể còn kéo dài và đang đặt ra thách thức lớn cho chúng ta trong công tác phòng, chống dịch và những nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Phòng chống dịch bệnh Covid-19 được xem là cuộc chiến lâu dài, không thể khống chế tuyệt đối, vì vậy phải thích ứng và có cách làm phù hợp: phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài - chống là quan trọng, thường xuyên.

Hội nghị Ban Thường vụ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam lần thứ 5, khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Sáng 13/7, Ban Thường vụ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5, khóa IV. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội; các ủy viên thường trực công tác tại Trung ương Hội và các tỉnh phía Bắc. Do tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp nên các Ủy viên Thường vụ tại các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến.