Chủ nhật, 07/06/2020 | 15:27

Đồng Tháp làm tốt việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học/ dioxin

Ngày 04/6/2020, Đoàn công tác Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam làm việc tại Đồng Tháp về thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học trong chiến tranh ở Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam làm việc tại tỉnh Đồng Tháp

Khẳng định với đoàn công tác, ông Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp cho rằng, tỉnh luôn quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, trong đó có giải quyêt hậu quả chất độc hoa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Toàn tỉnh Đồng Tháp có khoảng 8.000 người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó có 2.150 người hoạt động kháng chiến và con của người tham gia kháng chiến bị nhiễm được hưởng trợ cấp hằng tháng. Gần 6.000 người sống trong vùng bị rải chất độc hoá học, có hơn 4.500 người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội thường xuyên tại cộng đồng theo chế độ người khuyết tật.

Mặc dù vậy, tỷ lệ người được hưởng chế độ so với số nạn nhân bị phơi nhiễm còn thấp, chưa có chính sách đối với nạn nhân là thế hệ thứ 3 của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm, công tác phối hợp trong chăm lo, hỗ trợ cho nạn nhân có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Đó là khó khăn và kiến nghị khắc phục được phía tỉnh Đồng Tháp trình bày với đoàn công tác Trung ương.

Đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong việc hỗ trợ NNCĐDC, vươn lên trong cuộc sống, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh – Chủ tịch Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, trưởng đoàn công tác đề nghị Đồng Tháp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia của cộng đồng chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, và tạo điều kiện hoà nhập cộng đồng.
Ông Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát kịp thời các đối tượng nạn nhân, đảm bảo thực hiện chính sách đúng đối tượng; quan tâm, củng cố hoạt động của hội các cấp.

Duy Khánh/THĐT