Thứ tư, 21/10/2020 | 08:08

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxxin tỉnh Ninh Bình triển khai kế hoạch kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam

Thực hiện Công văn số 12440-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng “V/v thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam tại Việt Nam” và Công văn số 201/TWH-TT, ngày 08/7/2020 của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam “V/v chuẩn bị kế hoạch hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam tại Việt Nam”, Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Ninh Bình đã chủ động triển khai sớm công tác chuẩn bị kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh hội đã có Tờ trình gửi Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động kỷ niệm và đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chấp thuận đề xuất của Tỉnh hội về các hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã có Công văn số 597/UBND-VP6 “V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam”; ngày 05/10/2020 Ban Thường vụ Tỉnh hội đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-NNDC để chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm; ngày 09/10/2020 Tỉnh hội đã tổ chức triển khai kế hoạch tại hội nghị giao ban công tác hội quý III năm 2020, tới các huyện, thành hội trong tỉnh; các huyện, thành hội đánh giá cao việc Thường trực tỉnh hội sớm triển khai kế hoạch và đã có đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam tại Việt Nam và là cơ sở để các huyện, thành hội xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm trên địa bàn các huyện, thành phố. Hội nghị thống nhất cao về tổ chức các hoạt động kỷ niệm và tin tưởng rằng sẽ tổ chức thành công các hoạt động kỷ niêm 60 năm Thảm họa da cam với tinh thần “Trang trọng, hiệu quả, thiết thực”./.