Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hải Dương: Một nhiệm kỳ có dấu ấn, chất lượng và hiệu quả

Nhiệm kỳ III (2014-2019) của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hải Dương được ghi nhận là nhiệm kỳ hoạt động hiệu quả, thiết thực. Công tác tuyên truyền, xây dựng hội, vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân đạt hiệu quả. Có được kết quả đó là do Hội luôn bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền; sự giúp đỡ của Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ, Hội CCB, các cơ quan chức năng và sự đồng cảm, chia sẻ của các tổ chức, công ty, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm. Hội thực sự là chỗ dựa tin cậy của NNCĐDC, được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể và các nhà tài trợ tin tưởng; vai trò, vị thế của Hội ngày càng được khẳng định.