Hoạt động nổi bật của Hội NNCĐDC/dioxin các cấp trong dịp Xuân mới 2021

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, hưởng ứng phong trào “Tết vì nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)” và triển khai các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021), trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và các tỉnh, thành Hội trong cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả:

Những dấu ấn Đại hội XIII của Đảng

Đã kết thúc hơn một tháng, nhưng không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng càng được nhân lên trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ngày 25-2 vừa qua, Nghị quyết của Đại hội đã được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn dân biết và thực hiện. Trong 13 kỳ đại hội của Đảng, đây là một trong những đại hội thành công nhất trên mọi phương diện cả về nội dung và cách tổ chức.