Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

LTS: Bộ Thông tin và Truyền thông sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, trong báo báo cáo về tình hình hoạt động và phương hướng có đầy đủ các nội dung theo chức năng nhiệm vụ của Bộ TT&TT. Tạp chí Điện tử Da cam Việt Nam xin trích dẫn nội dung trong lĩnh vực Thông tin tuyên truyền.