Thứ năm, 19/12/2019 | 08:22

Hội thảo khoa học lựa chọn công nghệ thực hiện các dự án xử lý chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam.

Sáng 18/12/2019, tại Hà Nội, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng, xác định tiêu chí phục vụ quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả, lựa chọn công nghệ thực hiện các dự án xử lý chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam”. Dự Hội thảo có đại diện Văn phòng 701, Viện Khoa học và công nghệ Quân sự, Trung tâm hành động Quốc gia khắc phục chất độc hóa học và môi trường, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga, Học Viện Quân y, đại diện cơ quan chức năng Bộ KHCN, Bộ TNMT, Bộ Y tế, Bộ KHĐT, Bộ Tài chính.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thiếu tướng, PGS, TS Ngô Văn Giao, Cục Trưởng Cục Khoa học quân sự, Ủy viên Thường trực Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia 701 nêu rõ: công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam là vấn đề cấp bách, có tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc, được Đảng, Nhà nước quan tâm giải quyết nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường và hệ sinh thái ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội. Thiếu tướng Ngô Văn Thảo khẳng định: những năm qua, các đơn vị, cơ quan chức năng đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động nghiên cứu, đánh giá, thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả chất độc hóa học/dioxin.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Đại diện Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia 701, tiến sĩ Thân Thành Công, Chánh Văn phòng 701 báo cáotổng quan đề xuất định hướng các tiêu chí phục vụ công tác quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả, lựa chọn công nghệ đối với dự án xử lý chất độc hóa học/dioxin ở Việt Nam. Trong đó nêu rõ, lịch sử, hiện trạng tồn lưu chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam; tính cấp thiết của việc sử lý chất độc hóa học/dioxin. Về hậu quả của chất độc hóa học/dioxin đã trực tiếp ảnh hưởng đến môi trường và hệ sinh thái, hơn hai triệu héc ta rừng bị tác động ở nhiều mức khác nhau, gây thiệt hại tức thời hơn 90 triệu m3 gỗ; 150.000 ha rừng ngập mặn ở Nam Bộ bị ảnh hưởng; ô nhiễm môi trường đất, nước tại các khu quân sự cũ của Mỹ, nơi được sử dụng để lưu chứa, vận chuyển, đổ thải chất diệt cỏ trong chiến dịch Ranch Hand và Pacer Ivy (sân bay Biên Hòa, Phú Cát, Đà Nẵng, Asho và các khu lân cận. Tiến sĩ Thân Thành Công đã nêu những thuận lợi, khó khăn trong công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin ở Việt Nam.

Các đại biểu dự Hội thảo đã nghe báo cáo tham luận của các đơn vị: Viện Khoa học và công nghệ quân sự; Trung tâm hành động Quốc gia khắc phục chất độc hóa học và môi trường; Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga; Viện Quân y…về đề xuất các biện pháp: lựa chọn công nghệ xử lý chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam và áp dụng cho Dự án ở khu vực sân bay Biên Hòa; tăng cường giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện dự án xử lý chất độc hóa học/dioxin ở Việt Nam; giải pháp tổ chức hoạt động quan trắc môi trường đối với các dự án xử lý chất độc hóa học/dioxin ở Việt Nam; giải pháp bảo đảm an toàn cho con người trong quá trình thực hiện các dự án xử lý chất độc hóa học/dioxin ở Việt Nam đẻ áp dụng đối với Dự án khu vực sân bay Biên Hòa…

Nguyễn Hồng