Thứ sáu, 20/09/2019 | 15:08

Nam Định: tổ chức tập huấn, điều tra, khảo sát, thống kê thế hệ cháu, chắt của nạn nhân chất độc da cam

Ngày 13/9/2019, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC) tỉnh Nam Định, mở Hội nghị: Tập huấn điều tra, khảo sát, thống kê thế hệ cháu (F2), chắt (F3) của NNCĐDC, bị di chứng chất độc hóa học do chiến tranh để lại.

Tới dự và chỉ đạo có Tiến sỹ Trần Ngọc Tâm - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Khoa học - Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, Ông Phạm Ngọc Kiểm - Ủy viên Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nam Định, Trưởng ban Chỉ đạo điều tra, chủ trì Hội nghị, các vị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện, thành hội, cùng các điều tra viên thuộc Hội NNCĐDC/dioxin của 10 huyện, thành phố.

Tiến sỹ Trần Ngọc Tâm - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Khoa học Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam quán triệt và phổ biến nội dung...

Đây là nhiệm vụ quan trọng của những tháng cuối năm 2019 được xác định trong Kế hoạch hành động Quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cán bộ dự tập huấn nghiên cứu nội dung Phiếu điều tra

Cán bộ dự tập huấn đã được quán triệt mục đích, yêu cầu và sự cần thiết của cuộc điều tra, các nội dung và tiêu chí điều tra, đối tượng điều tra “là cháu, chắt của NNCĐDC bị di chứng bởi chất độc hóa học. Yêu cầu các số liệu điều tra phải thực tế, khách quan và chính xác. Phiếu điều tra được thiết kế bằng câu hỏi trắc nghiệm khoa học, lấy thông tin điều tra mang tính phổ thông, bảo đảm đúng các tiêu chí yêu cầu đề ra. Qua điều tra bước 1 của 13.499 nạn nhân trong tỉnh, đã có 422 cháu, 7 chắt bị ảnh hưởng do bị phơi nhiễm chất độc da cam từ ông, bà.

Kết quả điều tra sẽ cung cấp được những thông tin về hậu quả CĐDC ở Việt Nam, từ đó làm cơ sở định hướng tư vấn, phản biện và đề xuất các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách và các hoạt động, chăm sóc giúp đỡ NNCĐDC, đồng thời góp phần đấu tranh đòi công lý cho các NNCĐDC./.

Phạm Hân