Thứ năm, 31/10/2019 | 09:44

THÔNG BÁO

Trong thời gian qua, Ban Biên tập Tạp chí Da cam Việt Nam đã nhận được nhiều tin, bài viết của tác giả gửi đến Tạp chí. Đây chính là nguồn động viên,khích lệ để Ban Biên tập phấn đấu hoàn thành sứ mệnh của Tạp chí Da cam Việt Nam.

Trong quá trình biên tập, có tin bài cần được làm rõ hơn thông tin, nhưng không có số điện thoại của tác giã. Để tạo điều kiện cho biên tập được thuận lợi, Ban Biên tập Tạp chí Da cam Việt Nam trân trọng tác giã khi gửi bài cần cho biết số điện thoại để tiện liên lạc.

Rất mong nhận được sự cộng tác của tác giả.

Trân trọng cám ơn!

BAN BIÊN TẬP