Thứ năm, 18/06/2020 | 15:16

Băn khoăn việc sáp nhập Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp xã tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình hiện nay.

Huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình hiện tại có 18 xã, 17 xã đã thành lập Hội NNCĐDC/dioxin. Hội ở các xã là nơi tập hợp những người đã từng thế chấp cả tuổi thanh xuân, đương đầu với cuộc chiến tranh tàn khốc vì độc lập tự do của Tổ quốc, dù hiện nay mang trong người bao thứ bệnh hiểm nghèo do di chứng chất độc da cam, nhưng vẫn vẹn nguyên lời thề yêu nước từ thủa tóc còn xanh. Hội là người đại diện hợp pháp cho quyền lợi của NNCĐDC trên địa bàn, Hội là nơi chia sẻ vui buồn, ngôi nhà ấm a-scủa nạn nhân.

Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ (sửa đổi bổ sung một số qui định về cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố), vì vậy từ tháng 01 năm 2020, trong huyện Quảng Trạch, đa số Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin cấp xã không được bố trí chuyên trách, đồng nghĩa với Hội NNCĐDC/dioxin cấp xã, không còn chức danh Chủ tịch, mọi phụ cấp thù lao cũng bị ngừng.

Thời gian qua, tại Quảng Trạch, 17 Hội cấp xã đã được ghép vào các hội, như Hội Thanh niên xung phong, Người cao tuổi, hoặc do Ban chỉ huy Quân sự xã điều hành... Trước thực trạng ghép - nhập theo tình trạng “trăm hoa đua nở”, Thường trực Huyện hội đã kiến nghị với lãnh đạo các xã trong huyện: Cần kiên quyết thực hiện chủ trương sáp nhập theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP nhưng Hội NNCĐDC/dioxin khi sáp nhập, hợp nhất phải thực hiện theo trình tự thủ tục quy định tại Nghị định 45/2010-NĐ-CP, ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Điều lệ Hội NNCĐDC/dioxin quy định. Vì vậy khi sáp nhập hay hợp nhất, giữa các hội phải có sự tương đồng với nhau về đối tượng hội viên, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Qua Tạp chí Da cam Việt Nam, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình kính đề nghị lãnh đạo Trung ương Hội có chính kiến về thực trạng “ghép - nhập” của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp xã của huyện Quảng Trạch hiện nay. Kính mong Trung ương Hội báo cáo thực trạng này tới tổ chức Đảng theo phân cấp, kiến nghị, đề xuất với các bộ, ngành có liên quan, sớm có chỉ đạo thống nhất quy trình, mô hình sáp nhập Hội ở cấp cơ sở./.

Mai Văn Thú

Chủ tịch Hội huyện Quảng Trạch


Mai Văn Phú (Hội huyện Quảng Trạch, Quảng Bình)

Phòng chống đại dịch Covid-19: Phòng là cơ bản - chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên

Đại dịch Covid-19 với sự xuất hiện của các biến chủng mới có khả năng lây lan nhanh, nguy hiểm hơn và diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Dịch bệnh có thể còn kéo dài và đang đặt ra thách thức lớn cho chúng ta trong công tác phòng, chống dịch và những nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Phòng chống dịch bệnh Covid-19 được xem là cuộc chiến lâu dài, không thể khống chế tuyệt đối, vì vậy phải thích ứng và có cách làm phù hợp: phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài - chống là quan trọng, thường xuyên.

Hội nghị Ban Thường vụ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam lần thứ 5, khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Sáng 13/7, Ban Thường vụ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5, khóa IV. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội; các ủy viên thường trực công tác tại Trung ương Hội và các tỉnh phía Bắc. Do tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp nên các Ủy viên Thường vụ tại các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến.