Thứ ba, 09/04/2019 | 14:09

Giám định bổ sung đối với người hưởng chất độc da cam

Anh Nguyễn Tuấn - TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương hỏi: Bố tôi tham gia chiến đấu từ năm 1968 đến tháng 4/1975 tại vùng Mỹ rải chất độc màu da cam. Đầu năm 2018, bố tôi làm hồ sơ đề nghị giám định bệnh tiểu đường tuýp 2 tỷ lệ 35%. Hiện bố tôi bị ung thư phổi, ung thư gan nguyên phát, vậy xin hỏi bố tôi có được giám định bổ sung bệnh ung thư để nâng mức hưởng trợ cấp không?

Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành chưa quy định việc khám giám định bổ sung bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Do vậy, trường hợp bố của Ông đang hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, mắc bệnh đái tháo đường type 2, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 35%, nay mắc bệnh ung thư phổi, ung thư gan nguyên phát, chưa có quy định để khám giám định bổ sung bệnh tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học.

Nguồn: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển là một nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thường xuyên

Thăm và làm việc tại huyện biên giới Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các định hướng phát triển lớn của địa phương trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh, cần quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, xác định nhiệm vụ xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, thường xuyên, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.