Thứ ba, 09/04/2019 | 14:14

Kết quả giải quyết chế độ cho người trong vùng bị ảnh hưởng chất độc da cam trong chiến tranh chống Mỹ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Phùng Đức Tiến, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam do Tổng Thư ký Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 1832/TTKQH-GS ngày 26/5/2018 với nội dung: "Đề nghị Bộ trưởng cho biết kết quả giải quyết chế độ cho người trong vùng bị ảnh hưởng chất độc da cam trong chiến tranh chống Mỹ. Kế hoạch triển khai trong thời gian tới để nhanh chóng cho những người chưa được thụ hưởng chính sách sớm được công nhận và hưởng chế độ".

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin báo cáo như sau:

Hiện nay, người trong vùng bị ảnh hưởng chất độc hóa học màu da cam trong chiến tranh chống Mỹ nếu thuộc đối tượng áp dụng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì được xem xét, giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ. Đối với những người không thuộc đối tượng áp dụng của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng bởi chất hóa học màu da cam như bị dị dạng, dị tật,... nếu thuộc đối tượng bảo trợ xã hội thì được hưởng các chế độ, chính sách về trợ giúp xã hội.

Việc giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học được thực hiện từ năm 2000, đến nay, sau gần 20 năm triển khai đã thu được kết quả nhất định. Tổng số người được xác nhận và hướng chế độ ưu đãi là 312.000 người, trong đó có 232.000 người trực tiếp tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 80.000 người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ngoài chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học được ưu đãi về giáo dục đào tạo, hỗ trợ nhà ở, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, trang cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình...

Việc xem xét xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học vẫn đang được triển khai. Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tiến hành tổng kết đánh giá toàn diện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành để nghiên cứu, xây dựng Pháp lệnh thay thế, trong đó, nghiên cứu việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người bị ảnh hưởng bởi chất độc hoá học thế hệ thứ 3 của người tham gia kháng chiến bị ảnh hưởng bởi chất độc hoá học.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo và trân trọng cảm ơn Đại biểu Quốc hội đã quan tâm đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành

Nguồn: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Nghệ An: Còn nhiều bất cập trong hoạt động công tác Hội NNCĐDC/dioxin

(DTDC) Nghệ An hiện có 14.056 người bị ảnh hưởng bởi chất động da cam/dioxin, trong đó nạn nhân trực tiếp tiếp là 9.263, còn lại là nạn nhân gián tiếp. Một thực tế cho thấy, các nạn nhân gián tiếp là rất cần có sự chăm sóc giúp đỡ của người khác.