Thứ bảy, 06/03/2021 | 08:51

NHÌN HÀNH VI GƯƠNG MẪU CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐỂ LÀM THEO

Qua thực tiễn cho thấy, lãnh đạo địa phương nào để tình trạng tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp, gây thiệt hại nặng về người và vật chất thì phải chịu kỷ luật trước lãnh đạo chính quyền cấp trên. Theo đó, thì Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp dưới nếu để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép thì phải kiểm điểm và chịu kỷ luật với cấp trên…hoặc địa phương nào xảy ra nhiều vụ việc tiêu cực như trộm cướp, đánh nhau gây thương tich nhiều làm bất an trong khu dân cư, gây lo lắng cho người dân thì lãnh đạo ở địa phương đó phải chịu trách nhiệm với lãnh đạo cấp trên trực tiếp; người đứng đầu ở các địa phương, đơn vị phải chụ trách nhiệm chính về sự mất đoàn kết nội bộ… Đơn cử vài việc có tính điển hình như trên để nhìn nhận một cách khách quan về thái độ trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là cách hành xử cụ thể của họ trước những vụ việc xảy ra ở địa phương, đơn vị mình.

Theo đó, những thái độ kiên quyết, đúng đắn và kịp thời của người đứng đầu ở các địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ là những điểm nhấn được mọi người quan tâm theo dõi, cũng là cơ sở chắc chắn để mọi người trao gởi niềm tin chính trị.

Qua theo dõi những năm gần đây, thì người đứng đầu một số chính quyền địa phương trong cả nước đã thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông, tình trạng xây dựng trái phép, tệ nạn xã hội giảm rõ rệt đã được mọi người hoan nghênh, đánh giá cao. Điều đó cho thấy, người đứng đầu mà dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước cấp trên vì lợi ích của nhân dân và cán bộ công nhân viên chức sẽ trở thành vết son đáng nhớ trong quá trình được giao nhiệm vụ làm người đứng đầu.

Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự, thậm chí là từ chức cũng không còn là điều hiếm thấy, dẫu vẫn chưa đến mức “bình thường hóa” như một số nước ở quanh ta, nhưng cũng là dấu hiệu đáng mừng. Rõ ràng cải cách hành chính trong chế độ ta đã từng bước có hiệu quả, đặc biệt là cải cách ngay trong tư duy của người cán bộ, nhất là người đứng đầu. Thực tế cho thấy, nếu không “cải tạo” được cách nghĩ, cách làm của người đứng đầu, thì không thể nói đến sự phát triển sâu rộng, bên vững phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị…Theo đó, để phát huy cho được tinh thần trách nhiệm và vai trò của cán bộ là người đứng đầu thì không ai khác, mà chính họ phải tự “treo” án kỷ luật cho mình, xem đó như sự nhắc nhở mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao phó để không phạm phải vào những điều không nên làm đã được cấp trên quy định rất rõ.

Trước sự đổi mới có hiệu quả của vấn đề cải cách hành chính hiện nay, người dân đang rất trông mong vào sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, mang lại hiệu quả kịp thời hơn nữa, nhân đân đang đặt câu hỏi là sắp đến không biết còn bao nhiêu cán bộ đứng đầu ở các cấp, các ngành, các địa phương dám nhìn thẳng vào sự thật theo tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để phát triển xã hội ngày càng tốt đẹp, mạnh giàu theo hướng “Chân - Thiện - Mỹ”. Bởi người đứng đầu tại các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị phải làm mẫu, làm trước để mọi người tích cực và tin tưởng làm theo.

___________

MAI MỘNG TƯỞNG