Thứ tư, 30/09/2020 | 16:08

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là Quỹ Bảo vệ môi trường quốc gia, là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, được thành lập theo quyết định số 82/2002/QĐ-TTg ngày 26/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam có chức năng cho vay lãi suất ưu đãi, tài trợ, hỗ trợ lãi suất cho các chương trình, dự án, các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

I. Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước:

Thời gian vay: tối đa 10 năm.

Lãi suất vay năm 2019: 2,6%/năm và 3,6%/năm (Cố định trong suốt thời gian vay).

Đối tượng cho vay: Các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư bảo vệ môi trường thuộc các lĩnh vực sau:

1. Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tập có công suất thiết kế từ 2.500m³ nước thải trở lên trong một ngày đêm đối với khu vực đô thị loại IV trở lên

2. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường các khu, cụm công nghiệp làng nghề (bao gồm trạm xử lý nước thải tập trung, hồ xử lý, hồ điều hòa…)

3. Thu gom , vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường tập trung.

4. Xử lý chất thải nguy hại, đồng xử lý chất thải nguy hại.

5. Xử lý, cải tạo các khu vực môi trường bị ô nhiễm tại các khu công cộng.

6. Sản xuất, nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện chuyên dùng sử dụng trực tiếp trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; quan trắc và phân tích môi trường; sản xuất năng lượng tái tạo; xử lý ô nhiễm môi trường; ứng phó, xử lý sự cố môi trường.

7. Sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường gắn Nhãn xanh Việt Nam; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải rắn của cơ sở xử lý chất thải (sinh hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại).

8. Quan trắc môi trường.

Ngoài các lĩnh vực ưu tiên cho vay nêu trên, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam cũng cho vay vốn lãi suất ưu đãi đối với các lĩnh vực khác được quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

II. Về Hợp tác quốc tế:

Từ khi thành lập năm 2002, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã hợp tác với nhiều nước và tổ chức quốc tế, thực hiện dự án cho vay ủy thác 20 triệu USD của Ngân hàng Thế giới. Thêm vào các đối tác truyền thống của Quỹ, năm 2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chuyển giao Văn phòng Quỹ Môi trường toàn cầu tại Việt Nam (Văn phòng GEF) về Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, đây là một lợi thế rất lớn giúp VEPF nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong giai đoạn 2018-2022, Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ không hoàn lại cho Việt Nam 18,01 triệu USD; ngoài số tiền cứng 18,01 triệu USD, Quỹ Môi trường toàn cầu cũng sẽ tài trợ không hoàn lại cho các dự án khả thi khác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Để biết thêm chi tiết, Quý Đơn vị vui lòng liên hệ:

QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 6 – Tòa nhà NXB Bản đồ, 85 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Tel: 024.62542736; 024.39429734; Fax: 024.39426329 Website:http://www.vepf.vn

Nghệ An: Còn nhiều bất cập trong hoạt động công tác Hội NNCĐDC/dioxin

(DTDC) Nghệ An hiện có 14.056 người bị ảnh hưởng bởi chất động da cam/dioxin, trong đó nạn nhân trực tiếp tiếp là 9.263, còn lại là nạn nhân gián tiếp. Một thực tế cho thấy, các nạn nhân gián tiếp là rất cần có sự chăm sóc giúp đỡ của người khác.