Tỉnh Hội Cà Mau triển khai kế họach xây dựng nhà Đại đoàn kết cho nạn nhân chất độc da cam
Ảnh: Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho nạn nhân chất độc da cam tại huyện Thới Bình

Theo kế hoạch trong qúi II/2023 toàn tỉnh sẽ có16 căn hoàn thành, mỗi căn được hỗ trợ 50 triệu đồng.

Để đảm bảo tiến độ và hồ sơ thủ tục triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết cho đối tượng nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, Hội Nạn nhân chất độc da cam /dioxin tỉnh Cà Mau triển khai, hướng dẫn các cấp Hội trong tỉnh việc thực hiện. Theo đó Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp huyện phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cùng cấp rà soát, xét chọn đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết trên địa bàn theo thứ tự ưu tiên: nạn nhân chất độc da cam, đối tượng hộ nghèo, cận nghèo có nuôi dưỡng nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam không có nhà để ở (nếu không có sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo thì phải có giấy xác nhận hộ nghèo của Uỷ ban nhân dân cấp xã), nạn nhân chất độc da cam nhà ở của họ đang trong tình trạng hư hỏng nặng không thể tránh được mưa nắng.

Hồ sơ xin hỗ trợ kinh phí xây nhà Đại đoàn kết gồm: Đơn xin nhà có xác nhận của địa phương, Ảnh chủ hộ đứng chụp phía trước nhà hiện trạng, Photo giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo (có chứng thực) hoặc giấy xác nhận hộ nghèo của Ủy ban nhân dân xã, Lập danh sách và kèm theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã. Trường hợp đối tượng được chọn không có đất, cần phải có giấy đồng ý cho mượn đất xây nhà (thời gian trên 10 năm) của chủ sở hữu đất.

Thủ tục hồ sơ quyết toán gồm: Quyết định hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, Quyết định bàn giao nhà cho hộ nghèo, Biên bản nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, Danh sách ký nhận tiền hỗ trợ của hộ dân. (có xác nhận của đơn vị cấp tiền), 03 ảnh chụp tổng quan căn nhà và có suwh hiện diện của chủ hộ (Họ tên, năm sinh, địa chỉ).

Kế họach xây dựng nhà Đại đoàn kết cho nạn nhân chất độc da cam là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin lần thứ V, nhiệm kỳ (2023-2028).Việc tổ chức xây dựng nhà Đại đoàn kết giúp cho nạn nhân chất độc da cam khó khăn về nhà ở có hiệu quả thiết thực, ổn định cuộc sống vơi đi nỗi đau da cam.